Екип

Ръководство

Чавдар Здравчев – директор 

Красимира Дамянова – заместник-директор УД

Севдалина Йорданова – заместник-директор УД

Стоянка  Кръстева – заместник-директор АСД

Екип за подкрепа за личностно развитие

Павлина Георгиева – педагогически съветник

Даниела Гавазова – психолог

Марияна Батинкова – логопед

Добринка Драмалиева – ресурсен учител

БЕЛ

Антонина Бонева

Красимира Хубинова

Пенка Найденова

Елена Георгиева

Нина Вънекова

Чужди езици

Светлана Найдева

Теодора Стоянова

Веселина Танева

Анета Лозева

Дарина Димитрова

Илияна Близнакова

Радка Муратева

Свитлана Николова

Математика, информатика и ИТ

Гергана Аспарухова

Йорданка Петкова

Десислава Благоева

Христо Кьосев

Татяна Попова

Иванка Кертикова

Нина Нихтянова-Димова

Стефан  Корольов

Станислава Вартанова

Мария Балинова  

Обществени науки и гражданско образование

Деспина Момчилова

Мария Сарова

Георги Иванов

Грета Тодева

Петя Тенева

Венета Кичукова

Даниел Владиславов  

Природни науки и екология

Златка Гарова

Катя Ганева-Николова

Теодора Янкова

Виктория Ванчева

Изкуства

Йорданка Лянгузова

Миглена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Йордан Георгиев

Недялка Стефанова

Ангел Пелтеков

Иван Атанасов

Николай Кръстев

Начално образование

Милена Йорданова

Венче Колева

Таня Ангелова

Дарина Запрянова

Иванка Будова

Елена Николова

Йоана Димова

Милка Делчева

Запрянка Христозова

Нина Ангелова

Станка Ушева

Ганка Вантова

Николина Атанасова

Атанаска Ботева

Антоанета Вергова

Гергана Стойчева

Галя Иванова

Янка Динкова

Светлозара Генова

Веселина Янкова

Красимира Гочева

Минка  Христева

Екатерина  Дичева

Лилия Костова

Севил Маринов

Димитрия Болчинова

Милена Шапкова

Целодневна организация на учебния ден

Добринка Петрова

Ивелина Давчева

Администрация

Недялка Андреева – главен счетоводител

Деляна Георгиева – домакин

Мария Симеонова – ЗАС

 Дияна Христозова – ЗТС