Заповеди

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Критерии за получаване на стипендии, тук

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Заповед за утвърждаване на критерии за стипендии, тук

Предложение на комисията за стипендиите,, тук

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Заповед за определяне на заявител по Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“,  тук

Заповед за утвърждаване на критерии за стипендии, тук

Критерии за допускане до класиране и критерии и показатели за класиране на учениците за различните видове стипендии.  тук

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Заповед за утвърждаване на критерии за стипендии, тук

Заповед за утвърждаване на политика за технически и организационни мерки за защита на личните данни, тук

Заповед за утвърждаване на политика за технически и организационни мерки за защита на личните данни,