Иновация

Протокол от заседание на педагогическия съвет при СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, тук

Протокол от заседание на Обществения съвет при СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, тук