Национални програми

НП Заедно в изкуствата и в спорта

По НП “Заедно в изкуствата и в спорта” в училището ще бъдат сформирани три групи:

  • I-IV клас – футбол;
  • V-VIII клас – футбол;
  • VIII-X клас – волейбол.