Обществен съвет

Протоколи

Протол № 1, тук
Протол № 2, тук
Протол № 3, тук
Протол № 4, тук
Протол № 5, тук

Покани

Покана за заседание на 15.04. тук

Покана за заседание на 17.03. тук

Покана за заседание на 12.01. тук

Покана за заседание на 8.11. тук

Членове:
Зорница Тодорова, Диляна Иванова, Гергана Костадинова, Веселина Запрянова, Лидия Милева, Гергана Колева, Даниела Терзиева, Гергана Колева и Пеньо Запрянов.

Заповед за определяне на състава на Обществения съвет, тук