Самостоятелна форма на обучение 2021/2022 г.

За учебната 2021/2022 година

Заповед за провеждане на януарска редовна сесия за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Предприемачески“ през учебната 2021/2022, тук

Заповед за провеждане на януарска редовна сесия за определяне на годишна оценка за IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за  XI клас клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“ през учебната 2021/2022 година – януарска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за  XI клас клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“ през учебната 2021/2022 година – януарска редовна сесия, тук

 График за определяне на годишна оценка за XII клас самостоятелна форма на обучение профил „Предприемачески“, 2021/2022 учебна година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за VIII клас, самостоятелна форма на обучение, спец.“Икономическо информационно осигуряване“, проф. „Оператор информационно осигуряване“, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил “Чужди езици“, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил “Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за VIII клас, самостоятелна форма на обучение, спец. “Икономическо информационно осигуряване“, проф. „Оператор информационно осигуряване“, през учебната 2021/2022 година, тук

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2021/2022 година, тук