Самостоятелна форма на обучение 2020/2021 г.

За учебната 2020/2021 година

КОНСПЕКТИ

III клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература– общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по английски език  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика  общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка компютърно моделиране общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и обществото– общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и природата -общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по музика– общообразователна подготовка,  самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект  за изпит за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство  общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество  – общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт  – общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература избираеми учебни часове / разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика избираеми учебни часове / разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук