Свободни работни места

Учител по руски език в прогимназиален етап

Документи се приемат от 24.03. до 31.03.2023 г. (12:00 часа). Мястото е свободно считано от 03.04.2023 г.

Учител по български език и литература, 0.5 щат

Документи се приемат до 26 август 2022 година.

Учител, теоретично обучение, 0.5 щат (професионално направление “Туризъм”, всички специалности)

Документи се приемат до 26 август 2022 година.

Учител по физика и астрономия

Документи се приемат до 26 август 2022 година.

Учител по математика, информатика и ИТ

Документи се приемат до 26 август 2022 година.

Учител по руски език

Документи се приемат до 26 август 2022 година.