Свободни работни места

Учител по физика и астрономия

Документи се приемат до 30 юни 2022 година.

Учител по математика, информатика и ИТ

Документи се приемат до 26 август 2022 година.

Учител по руски език

Документи се приемат до 26 август 2022 година.