Бюджет и отчети

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2020 г., тук

Касов отчет 31.12.2019 г., тук

Касов отчет 30.09.2019 г., тук

Касов отчет 30.06.2019 г., тук

Касов отчет 31.03.2019 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2019 г., тук

Касов отчет 31.12.2018 г.,тук

Касов отчет 30.09.2018 г., тук

Касов отчет 30.06.2018 г., тук

Касов отчет 31.03.2018 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2018 г., тук