Екип

Ръководство

Чавдар Здравчев – директор

Деспина Момчилова – заместник-директор УД

Красимира Дамянова – заместник-директор УД

Петя  Георгиева – заместник-директор АСД

Екип за подкрепа за личностно развитие

Павлина Георгиева – педагогически съветник

Даниела Гавазова – психолог

Марияна Батинкова – логопед

Добринка Драмалиева – ресурсен учител

БЕЛ

Антонина  Бонева

Виолета Атанасова

Диляна  Томова

Елена Георгиева

Красимира Хубинова

Чужди езици

Анета Лозева

Николина  Делчева

Петя Тенева

Радка Муратева

Светлана Найдева

Станка Ушева

Теодора  Стоянова

Математика, информатика и ИТ

Гергана  Аспарухова

Кина Шутелева

Иванка Кертикова

Йорданка Петкова

Нина Нихтянова-Димова

Татяна  Попова

Обществени науки и гражданско образование

Георги Иванов

Мариана Петрова

Мария Сарова

Петър Петров

Природни науки и екология

Златка Гарова

Катя Ганева-Николова

Теодора Янкова

Изкуства

Йорданка Лянгузова

Миглена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Ангел Пелтеков

Йордан  Георгиев

Недялка Стефанова

Начално образование

Атанаска Ботева

Антоанета Вергова

Венче  Колева

Галя Иванова

Ганка Вантова

Гергана Стойчева

Дарина  Запрянова

Елена Николова

Жечка Стойчева

Запрянка Христозова

Иванка Будова

Йоана Димова

Красимира  Гочева

Милена  Йорданова

Милка Делчева

Невенка Чалъкова

Нина Ангелова

Петя Христева

Румянка Балева

Севил Маринов

Таня Ангелова

Целодневна организация на учебния ден

Добринка Петрова

Теодора Кирякова

Администрация

Недялка Андреева – главен счетоводител

Мария Симеонова – ЗАС

Тянка  Тонева – ЗТС

Стоянка Иванова – домакин