За V клас

Съобщение

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай обявява свободни места за пети клас за учебната 2018/2019 година.

Прием на документи за попълване на свободните места – в стая 213 до 13.09.2018 г.

 

СПИСЪК НА УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЕТИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година
Съобщение

До 12.00 часа на 09.07.2018 г. ще се приемат документи за участие в класиране за прием в V клас. До 17.00 часа ще бъде обявено класирането на учениците и започва прием на документи за записване в V клас в стая 213 от 8.00 до 17.00 часа.

Изменен график на дейностите за осъществяване на прием на ученици в V клас
Необходими документи за записване:

1. Заявление за записване в V клас

2. Удостоверение за завършен начален етап – оригинал

3. Заявление за избор на учебни предмети за избираеми учебни часове /разширена подготовка/

4. Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/

5. Заявление за избор на спортни дейности

6. Удостоверение за преместване – за учениците, които не са учили в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Необходими документи за участие в класиране за прием в V клас:

1.Заявление за прием в V клас

2.Декларация за достоверност на личните данни

3.Форма за съгласие от родител/настойник

4.Заявление за избор на учебни предмети или дейности за факултативни учебни часове /допълнителна подготовка/

5.График на дейностите за осъществяване на прием на учениците в 5 клас през учебната 2018/2019 г.