След VII клас

За учебната 2020/2021 година

Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране, РУО – Пловдив, тук

Съобщение

Със Заповед № РД-01-150 от 07.04.2020 г. РУО утвърди държавния ни план-прием на три паралелки:

  • Професия „Аниматор в туризма“,  Специалност „Туристическа анимация“
  • Професия „Оператор информеционно осигуряване“, Специалност „Икономическо информеционно осигуряване“
  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“