Заповеди

Заповед за утвърждаване на критерии за стипендии, тук

 

Заповед за утвърждаване на политика за технически и организационни мерки за защита на личните данни, тук

Заповед за утвърждаване на политика за технически и организационни мерки за защита на личните данни,