Прием

Съобщение

Свободно място за ученик в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, 8 клас. Документи се приемат до 05.10.2018 година в стая 213, в училището.

Прием в I клас за учебната 2018/2019 година

Прием в V клас за учебната 2018/2019 година

Прием след VII клас за учебната 2018/2019 година