Самостоятелна форма на обучение

Съобщение

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети през януарска сесия на учебната 2018/2019 година за ученици на самостоятелна форма на обучение, както следва:


– 17.01.2019 г. – Български език и литература, ПП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 21.01.2019 г. – Музика, ООП, III клас, каб. 310 и V клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 22.01.2019 г. – Английски език, ПП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 24.01.2019 г. – Информационни технологии, ПП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 29.01.2019 г. – Руски език, ЗП, XII клас, каб. 311 от 13.30 часа;
– 30.01.2019г. – Физическо възпитание и спорт, ЗП, XII клас, физкултурен салон от 14.10 часа.


Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три дни след провеждането на съответния изпит.

Съобщение

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на I клас, III клас, V клас и XII клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година ,тук 

Конспекти

Конспекти за определяне на годишна оценка за I клас,  самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година , тук

Конспекти за определяне на годишни оценки за III клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година , тук

Конспекти за определяне на годишни оценки за V клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година , тук

Конспекти за определяне на годишни оценки за XII клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 година , тук