Обществен съвет

Членове:

Гергана Колева
Зорница Тодорова
Христина Аргирова
Гергана Костадинова
Ангелина Благоева
Христина Атанасова
Даниела Терзиева
Николай Митков
Лидия Милева

Заседания:

25.01.2017 г.
26.04.2017 г.
13.09.2017 г.
10.11.2017 г.