Обществен съвет

Протокол №3, тук

Протокол №2, тук

Протокол №1, тук

Заповед за определяне на състава на Обществения съвет, тук

П о к а н а за събрание на представителите на родителите за избор на нов обществен съвет

На 28 ноември 2019 г. от 18,00 ч. в Актова зала на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се проведе събрание на представителите на родителите за избор на нов Обществен съвет към училището при следния дневен ред:

  1. Избор на членове на Обществения съвет;
  2. Определяне броя и избор на резервни членове на Обществения съвет;
  3. Определяне срок на дейността на Обществения съвет.

Правомощията на на Обществения съвет са оповестени на сайта на училището: sou-zlatarov.org

 

Покана до членовете на обществения съвет при СУ "Проф. д-р Асен Златаров", 11.X.2018 г., тук

Членове:

Зорница Тодорова
Гергана Колева
Христина Аргирова
Гергана Костадинова
Евелина Йорданова
Ангелина Благоева
Даниела Терзиева
Николай Митков
Лидия Милева

Заседания

21.01.2019 г.
22.02.2019 г.
21.03.2019 г.
19.08.2019 г.
03.09.2019 г.
14.10.2019 г.

Протоколи:

Протокол № 1, тук
Протокол № 2, тук
Протокол № 3, тук
Протокол № 4, тук
Протокол № 5, тук
Протокол № 6, тук
Протокол № 7, тук
Протокол 11, тук
Протокол №12, тук
Протокол №13, тук

 

Отчети

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2018/2019 г., тук

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2017/2018 г., тук

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2016/2017 г. , тук