Обществен съвет

                                                                                                   

Членове:

    Гергана Колева
  Зорница Тодорова
 Христина Аргирова
Гергана Костадинова
  Ангелина Благоева
 Христина Атанасова
  Даниела Терзиева
   Николай Митков
    Лидия Милева

Заседания:

   22.01.2018 г.
   12.03.2018 г.
   23.04.2018 г.
   10.07.2018 г.
   20.08.2018 г.
   05.09.2018 г.
   15.10.2018 г.