За I клас

Свободни места в I клас след първо класиране

Свободни места в I клас след първо класиране, тук

Документи за записване в I клас за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

СПИСЪК НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година, тук