За I клас

ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

Документи за прием в I клас за учебната 2019/2020 година

Заявление за прием в I клас

Декларация за достоверност на личните данни

Копие на Удостоверение за завършена подготвителна група

Документи за записване в I клас за учебната 2019/2020 година

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Свободни места в I клас след първо класиране

Свободни места в I клас след първо класиране, тук

Документи за записване в I клас за учебната 2018/2019 година

СПИСЪК НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година

СПИСЪК НА  УЧЕНИЦИТЕ, ПРИЕТИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 година, тук