Училищен живот

Резултати от олимпиади - общински кръг

Резултати от олимпиадата по Български език и литература- общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Резултати от олимпиадата по Математика  – общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

 

Платформата Shkolo

Инструкциите за използване на платформата Shkolo, тук