Училищен живот

Съобщение:

График за провеждане на приравнителни изпити за профил „хуманитарен“
Предложение на комисията за стипендии
През учебната 2018/2019 г. за неучебни, но присъствени дни са определени:
15.02.2019 г. /петък/ – Патронен празник на училището;
29.03.2019 г. /петък/ – Спортен празник на училището;
30.04.2019 г. – Ден на самодейността.
 АНКЕТИ за проучване степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проекта „Твоят час“

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspxАнкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx

Заявление за спортни дейности
Заявление за факултативни часове
Заявление за избираеми учебни часове
Списък на учениците за получаване на стипендии
Инструкциите за използване на платформата Shkolo

ВАЖНО ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ ОТНОСНО РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НВО 7 КЛАС ПО БЕЛ И МАТЕМАТИКА И ОТ ИЗПИТИТЕ ЗА ПРОВЕРКА НА СПОСОБНОСТИТЕ

Съдържание на новината:
Уважаеми ученици и родители,
Резултатите от положените изпити по български език и математика в рамките на НВО 7 клас може да проверите с входящ номер и код за достъп от служебната бележка на http://priem.mon.bg
Служебната бележка с оценките от изпитите по български език и литература и по математика се получава от директора на училището, в което ученикът се обучава в VІІ клас, от 13.06.2018 г. до 19.07.2018 г.
Съгласно заповед на началника на РУО – Пловдив учениците, които желаят да се запознаят с проверените си изпитни работи по български език и литература и по математика, могат да направят това в присъствието на родител или настойник на 8 юни 2018 г. от 09.00 до 18.00 часа в СУ „Свети Софроний Врачански”, гр. Пловдив, ж.к. „Тракия”. Учениците, положили изпитите в училища на територията на друга област, могат да се запознаят с проверените си изпитни работи по ред, определен от съответното Регионално управление на образованието.
Не се разрешава изнасяне, копиране или преписване на изпитните работи.
Служебна бележка с резултатите от изпитите за проверка на способностите по ФВС и музика се издава от директора на училището, в което ученикът е положил изпита, при заявено желание на ученика от 12.06.2018 г. до 24.07.2018 г. В срок до три работни дни след обявяване на резултата от изпитите за проверка на способностите по ФВС и музика учениците в присъствието на родител/настойник имат право да се запознаят с мотивацията за оценката в училището, където е положен изпитът.

Публикувано от: РАЙЧЕВ, РАНГЕЛ Старши експерт по организация на средното образование