Училищен живот

Съобщение

График за провеждане на приравнителни изпити за профил „хуманитарен“, тук

Предложение

Предложение на комисията за стипендии, тук 

Заявления

Заявление за спортни дейности, тук

Заявление за факултативни часове, тук

Заявление за избираеми учебни часове,тук

Платформата Shkolo

Инструкциите за използване на платформата Shkolo, тук