Предстоящо

Съобщение

На 11.01.2019 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе приравнителен изпит по английски език за VIII клас, ООП, профил Предприемачески. На 15.01.2019 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе приравнителен изпит по предприемачество за VIII клас, РП, профил Предприемачески. Информация за резултатите може да се получи в тридневен срок от провеждането на изпитите в кабинет 214.

Съобщение

На 11.12.2018 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе поправителен изпит по информационни технологии, 9 клас, профилирана подготовка, хуманитарен профил. Информация за резултатите може да се получи на 14.12.2018 г. в стая 214.

Съобщение

На 23.11.2018 година във физкултурния салон на училището от 13.30 часа ще се проведе изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, VIII клас. Информация за резултатите може да се получи на 26.11.2018 г. в стая 214.

Съобщение

На 12.10.2018 година на спортната площадка/физкултурния салон на училището от 13.30 часа ще се проведе изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, VIII клас.

Съобщение

На 08.10.2018 година в кабинет 305 от 14.10 часа ще се проведе поправителен изпит по история и цивилизации, общообразователна подготовка, VI клас.

Съобщение

Свободно място за ученик в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, 8 клас. Документи се приемат до 05.10.2018 година в стая 213, в училището.

Съобщение за резултатите от приравнителните изпити

Съобщение

На 07.09.2018 г. От 09.00 часа в кабинет 304 ще се проведе приравнителен изпит по „Музика“ ЗП за IX клас.

На 11.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 405 ще се проведе приравнителен изпит по „Изобразително изкуство“ ЗП за IX клас.

На 11.09.2018 г. от 11.00 часа в кабинет 201 ще се проведе  приравнителен изпит по „Предприемачество“ РП за VIII клас.

На 12.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 316 ще се проведе приравнителен изпит по „Руски език“ ПП за IX клас.

На 13.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 307 ще се проведе приравнителен изпит по „Английски език“ ООП за VIII клас.  „Английски език“ ПП за IX клас.

График

за провеждане на консултации за приравнителни изпити – сесия септември 2018 г.

  1. Предприемачество РП, VIII клас – 04.09.2018 г. от 09.00 часа; 05.09.2018 г. от 09.00 часа; кабинет 201
  2. Английски език OOП VIII клас – 04.09.2018 г. от 10.00 часа; 05.09.2018 г. от 10.00 часа; 10.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 307;
  3. Музика ЗП, IX клас – 04.09.2018 г. от 10.00 часа; 05.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 304;
  4. Изобразително изкуство ЗП, IX клас – 10.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 405;
  5. Английски език ПП, IX клас – 04.09.2018 г. от 09.00 часа; 05.09.2018 г. от 09.00 часа; 12.09.2018 г. от 12.30 часа; кабинет 317
  6. Руски език ПП, IX клас – 04.09.2018 г. от 11.00 часа; 10.09.2018 г. от 09.00 часа; 11.09.2018 г. от 12.30 часа; кабинет 316.

На 31.08.2018 г. ще се проведе поправителен изпит по Човекът и природата, VI клас, каб. 201 от 9.30 ч.

На 03.09.2018 г. ще се проведат поправителни изпити по Английски език, VI кл., каб. 305 от 11.00 ч. и по История и цивилизации, VI кл, каб. 204 от 11.00 ч.

Съобщение – поправителни изпити

На 25.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 204 ще се проведе поправителен изпит по „История и цивилизации“ за VI клас.
На 26.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 305 ще се проведе поправителен изпит по „Английски език“ за VI клас.
На 27.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 201 ще се проведе поправителен изпит по „Човекът и природата“ за VI клас.

 

 

Скъпи седмокласници от община Първомай,
СУ “Златаров” Ви кани да участвате в състезание по английски от 16 часа на 26.01.2018 г. (петък).
Учениците, положили теста успешно, ще получат международен сертификат, а останалите – сертификат за участие. За победителя е осигурена и парична награда!
Регистрацията се извършва на тел. 0336 6 6 57 16. Таксите (за участие и за сертификата) се поемат от СУ “Златаров”!