Предстоящо

Съобщение

За провеждане на изпит за определяне на годишна оценка за първи клас и изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за трети клас през сесия месец май, в края на втори срок на учебната 2018/2019 година за ученици на самостоятелна форма на обучение, както следва:

– 02.05.2019 г. – Технологии и предприемачество, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 03.05.2019 г. – Математика, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 07.05.2019 г. – Математика, РП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 08.05.2019 г. – I клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 09.05.2019 г. – Човекът и природата, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 10.05.2019 г. – Български език и литература, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 13.05.2019 г. – Български език и литература, РП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 17.05.2019 г. – Английски език, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 20.05.2019 г. – Човекът и обществото, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 22.05.2019 г. – Компютърно моделиране, ООП, III клас, каб. 311 от 13.30 часа;

– 27.05.2019 г. – Физическо възпитание и спорт, ООП, физкултурен салон, от 14.10 часа;

– 29.05.2019 г. – Изобразително изкуство, ООП, III клас, каб. 310 от 13.30 часа.

Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три работни дни след провеждането на съответния изпит.

Съобщение

Със Заповед №РД-01-181 от 16.04.2019 г. РУО утвърди държавния ни план-прием на три паралелки след VII клас:

  • Професия „Оператор информационно осигуряване„, Специалност „Икономическо информационно осигуряване„;
  • Профил „Чужди езици“;
  • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

Съобщение

На 12.03.2019 г. ще се проведе приравнителен изпит за VIII клас по руски език, РП – кабинет 309 от 14.30 часа;

На 14.03.2019 г. ще се проведе приравнителен изпит за IX клас по английски език, РП – кабинет 310 от 14.30 часа.

Информация за резултатите може да се получи в кабинет 214 в срок от три дни след всеки изпит.

Съобщение

От 05.03. до 29.03.2019 г. ще се проводат изпити за определяне на срочна оценка в VI клас както следва:

–  Български език и литература ООП – 05.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– Български език и литература РП – 07.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №310;

– Английски език ООП – 11.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– Математика ООП – 12.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №310;

– Математика РП – 14.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– Информационни технологии ООП – 15.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №206;

– Информационни технологии РП – 18.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– История и цивилизации ООП – 19.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– Технологии и предприемачество ООП – 21.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– Човекът и природата ООП – 22.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– Музика ООП – 25.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– Изобразително изкуство ООП – 27.03.2019 г. от 13:30 ч., каб. №311;

– География и икономика ООП – 28.03.2019 г. от 14:20 ч., каб. №311;

– Физическо възпитание и спорт ООП – 29.03.2019 г. от 13:30 ч. Физкултурен салон.

Информация за резултатите може да се получи в срок от три дена от всеки изпит.

Съобщение

На 27.02.2019 г. в кабинет 311 от 14.20 часа ще се проведе изпит по английски език за определяне на срочна оценка за VIII клас, ООП, профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Съобщение

В кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведат изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, Хуманитарен профил, самостоятелна форма на обучение, както следва:

– 01.03.2019 г. по „История и цивилизация“, профилирана подготовка;

– 06.03.2019 г. по „Математика“, задължителна подготовка;

– 08.03.2019 г. по „Физика и астрономия“, задължителна подготовка;

– 12.03.2019 г. по „Свят и личност“, задължителна подготовка;

– 15.03.2019 г. по „География и икономика“, задължителна подготовка.

На 28.03.2019 г. от 14.10 по „Физическо възпитание и спорт“,  във физкултурния салон.

Съобщение

На 11.01.2019 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе приравнителен изпит по английски език за VIII клас, ООП, профил Предприемачески. На 15.01.2019 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе приравнителен изпит по предприемачество за VIII клас, РП, профил Предприемачески. Информация за резултатите може да се получи в тридневен срок от провеждането на изпитите в кабинет 214.

Съобщение

На 11.12.2018 г. в кабинет 311 от 13.30 часа ще се проведе поправителен изпит по информационни технологии, 9 клас, профилирана подготовка, хуманитарен профил. Информация за резултатите може да се получи на 14.12.2018 г. в стая 214.

Съобщение

На 23.11.2018 година във физкултурния салон на училището от 13.30 часа ще се проведе изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, VIII клас. Информация за резултатите може да се получи на 26.11.2018 г. в стая 214.

Съобщение

На 12.10.2018 година на спортната площадка/физкултурния салон на училището от 13.30 часа ще се проведе изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, VIII клас.

Съобщение

На 12.10.2018 година на спортната площадка/физкултурния салон на училището от 13.30 часа ще се проведе изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, VIII клас.

Съобщение

На 08.10.2018 година в кабинет 305 от 14.10 часа ще се проведе поправителен изпит по история и цивилизации, общообразователна подготовка, VI клас.

Съобщение

Свободно място за ученик в паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки“, 8 клас. Документи се приемат до 05.10.2018 година в стая 213, в училището.

Съобщение

Информация за резултатите от приравнителните изпити може да се получи в стая 214.

 

Съобщение

На 07.09.2018 г. От 09.00 часа в кабинет 304 ще се проведе приравнителен изпит по „Музика“ ЗП за IX клас.

На 11.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 405 ще се проведе приравнителен изпит по „Изобразително изкуство“ ЗП за IX клас.

На 11.09.2018 г. от 11.00 часа в кабинет 201 ще се проведе  приравнителен изпит по „Предприемачество“ РП за VIII клас.

На 12.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 316 ще се проведе приравнителен изпит по „Руски език“ ПП за IX клас.

На 13.09.2018 г. от 09.00 часа в кабинет 307 ще се проведе приравнителен изпит по „Английски език“ ООП за VIII клас.  „Английски език“ ПП за IX клас.

График за провеждане на консултации за приравнителни изпити – сесия септември 2018 г.

  1. Предприемачество РП, VIII клас – 04.09.2018 г. от 09.00 часа; 05.09.2018 г. от 09.00 часа; кабинет 201
  2. Английски език OOП VIII клас – 04.09.2018 г. от 10.00 часа; 05.09.2018 г. от 10.00 часа; 10.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 307;
  3. Музика ЗП, IX клас – 04.09.2018 г. от 10.00 часа; 05.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 304;
  4. Изобразително изкуство ЗП, IX клас – 10.09.2018 г. от 10.00 часа; кабинет 405;
  5. Английски език ПП, IX клас – 04.09.2018 г. от 09.00 часа; 05.09.2018 г. от 09.00 часа; 12.09.2018 г. от 12.30 часа; кабинет 317
  6. Руски език ПП, IX клас – 04.09.2018 г. от 11.00 часа; 10.09.2018 г. от 09.00 часа; 11.09.2018 г. от 12.30 часа; кабинет 316.

На 31.08.2018 г. ще се проведе поправителен изпит по Човекът и природата, VI клас, каб. 201 от 9.30 ч.

На 03.09.2018 г. ще се проведат поправителни изпити по Английски език, VI кл., каб. 305 от 11.00 ч. и по История и цивилизации, VI кл, каб. 204 от 11.00 ч.

Съобщение – поправителни изпити

На 25.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 204 ще се проведе поправителен изпит по „История и цивилизации“ за VI клас.
На 26.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 305 ще се проведе поправителен изпит по „Английски език“ за VI клас.
На 27.06.2018 г. от 10.00 часа в кабинет 201 ще се проведе поправителен изпит по „Човекът и природата“ за VI клас.