Предстоящо

Скъпи седмокласници от община Първомай,
СУ “Златаров” Ви кани да участвате в състезание по английски от 16 часа на 26.01.2018 г. (петък).
Учениците, положили теста успешно, ще получат международен сертификат, а останалите – сертификат за участие. За победителя е осигурена и парична награда!
Регистрацията се извършва на тел. 0336 6 6 57 16. Таксите (за участие и за сертификата) се поемат от СУ “Златаров”!