COVID-19

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент в училището ни няма карантинирани, заразени или заболели ученици, педагогически специалисти, работници и служители.

Образователният процес протича при строго спазване на правилата за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в условията на COVID-19.

23.10.2020 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент в училището ни няма карантинирани, заразени или заболели ученици, педагогически специалисти, работници или служители.

16.10.2020 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че учебният процес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ протича при спазване на правилата за осигуряване на безопасна среда за учениците, педагогическите специалисти, служителите и работниците. Към настоящия момент в училището ни няма карантинирани, заразени или заболели участници в образователния процес.

9,10,2020 г.

Уважаеми родители,

Към настоящия момент в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай, няма карантинирани, заразени или заболели ученици, педагогически специалисти, служители и работници.

2.10.2020 г.

Уважаеми родители,

Oбразователният процес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ протича при добра организация и спазване на правилата  за осигуряване на безопасна среда в условията на извънредната епидемиологична обстановка. До настоящия момент няма установени заразени или заболели ученици и педагогически специалисти. Продължава карантината на детето, което е било в контакт със заразени възрастни.

25,09,2020 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви,че образователният процес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ протича при строго спазване на правилата за опазване на здравето и осигуряване на безопасна среда за учениците във връзка с COVID-19. Към момента само едно дете е поставено под карантина заради контакт с възрастни, но то не е имало достъп до училище от началото на учебната година.

18.09.2020 г.

Правила

Правила за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ през учебната 2020 /2021 година в условията на COVID-19, тук

Съобщение

Във връзка с Писмо № 9105-283/28.08.2020 г. на Министъра на образованието н науката за изпитанията и предизвикателствата през новата учебна 2020/2021 година, необичайна заради промяната на ритъма и нагласите, традициите и отговорностите сред учители, ученици, както и техните родители и в изпълнение на поетите ангажименти към децата и учениците, МОН партнира с държавни институциии неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка Ве предоставяме

-линк къв Правила за Безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в нтернет, разработени от ДАЗД с участиета на експерти от „Киберпрестъпност“ към ГлаВна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

http://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошурата:

http://we.tl/t-xtLMbGDLcS

-линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

http://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/viw?usp=sharing