COVID-19

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към момента под карантина са поставени трима ученици, при които е отчетен положителен резултат от направен PCR тест.

Правила

Актуализирани правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021 /2022 година в условията на  COVID-19, тук

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние, тук

График за дежурство на пазачите и чистачките през първи срок на учебната 2021/2022 година, тук

График и разпределение на учениците от начален етап за хранене в училищната столова, тук

Разпределение на учениците от начален етап за ООФА и ЗИ, тук

Съобщение

Поради необходимост от извършване на тестване на учениците сe извърша следната промяна в седмичното разписние за 10.01.2022 г. (понеделник): часът на класа става първи, а останалите часове се изместват с един назад.

Съобщение

Заповед за възстановяване на присъственото обучение на учениците от І до ХІІ клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай, считано от 06.12.2021 г., тук

Съобщение

Възстановяване на присъствения образователен процес за учениците  от V до XII клас в СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров“  

Прилагаме коригирани образци на декларации за съгласие:

Декларация за съгласие за ученици над 14 – годишна възраст, тук

Декларация за съгласие за ученици до 14 – годишна възраст, тук

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности, тук

Съобщение

Заповед за ротационно обучение от разстояние в електронна среда за периода 02.12.2021 г. – 15.12 2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай, тук

Съобщение

Актуализирани Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19, тук

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние, тук

График за дежурство на пазачите и чистачките през първи срок на учебната 2021/2022 година, тук

График и разпределение на учениците от начален етап за хранене в училищната столова, тук

Разпределение на учениците от начален етап за ООФА и ЗИ, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че образователният процес в училище протича нармално.

Към момента едно дете е под карантина (контактно с болен) и един педагогически специалист (с положителна проба).

26.11.2021г.

Съобщение

Заповед за обучението от 22.11.2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Заповед за ротационно обучение от разстояние в електронна среда за периода 18.11.2021 г. – 01.12 2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай, тук

 Екипи за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Считано от 16.11.2021 г. в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ се възстановява присъствения учебен процес за учениците от I – IV клас в паралелките с и над 50% писмено декларирано съгласие на родителите за изследване на децата им с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19.

Екипи за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 в паралелките с писмено декларирано съгласие на родителите, тук

Декларация за съгласие два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, детето  да бъде тествано, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Считано от 09.11.2021 г. образователния процес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се провежда от разстояние в електронна среда.

Заповед за обучението от 09.11.2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Заповед за ротационно обучение от разстояние в електронна среда за периода 08.11-19.11 2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай, тук

Декларация за съгласие два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, детето  да бъде тествано, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента четири деца са под карантина (3 – контактни с болен, 1 – с положителна проба).

02.11.2021 г.

Ограничителни мерки от 21.10.2021 г,, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

 Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента шест деца са под карантина (5 – контактни с болен, 1 – с положителна проба).

29.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

 Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента четири деца са под карантина (контактни с болен).

25.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента едно дете е под карантина (контактно с болен).

19.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента няма болни или поставени под карантина деца.

18.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента три деца (едно с положителен резултат и две контактни) са поставени под карантина.

10.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента две деца (едно дете поради положителен резултат от направен тест и едно дете поради контакт с него) са поставени под карантина.

6.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Образователният процес за учениците от I до XII клас се реализира без особености. Към момента няма поставени под карантина ученици, педагогически специалисти, служители и работници.

2.10.2021 г.

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021 /2022 година в условията на Сovid-19, тук

Съобщение

Заповед за обучението от 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

В съответствие с Насоките за работа в системата на училищното образование през учебната 2020/2021 г. в условията на COVID-19 и наличие на ученик с положителен резултат от направен тест за COVID-19 учениците от Ів клас преминават на обучение от разстояние в електронна среда, считано от 23.04.2021 г. до 02.05.2021 г. включително.

Заповед за преминаване на обучение от разстояние в електронна среда, считано от 23.04.2021 г. до 02.05.2021 г. включително на учениците от Ів клас, тук

Съобщение

Заповед за обучението от 12.04.2021 г. до 29.04.2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Списък на педагогически специалисти в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, определени за заместване при  обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), тук

График за провеждане на часовете при обучение по друг начин в условията  на ОРЕС за учениците от V до XII клас, тук

Съобщение

Заповед за обучението от 01.04.2021 г. до 02.04.2021 г. в ОРЕС в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Списък на педагогически специалисти в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, определени за заместване при  обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), тук

График за провеждане на часовете при обучение по друг начин в условията  на ОРЕС за учениците от V до XII клас, тук

Съобщение

Дневно разписание (организация на учебния ден) на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, за учебната 2020/2021 година при ОРЕС, тук

График за провеждане на часовете при обучение по друг начин в условията на ОРЕС за учениците от V до XII клас, тук

Списък на педагогически специалисти в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, определени за заместване при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), тук

Заповед за провеждане на обучението за периода от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. на учениците от начален, прогимназиален и двата гимназиални етапа на средната степен на образование в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Заповед за обучението от 15.03.2021 г. до 26.03.2021 г. в ОРЕС в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Заповед за обучението от 18.02.2021 г. до следващо нареждане в ОРЕС  в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Заповед за обучението от 04.02.2021 г. до следващо нареждане в ОРЕС  в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Обучение на ученици от разстояние в електронна среда

Заявления за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда, тук

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (до 30 учебни дни),  тук

Заявление за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (над 30 учебни дни), тук

Декларация от родител, тук

Декларация от ученик (18 год), тук

Декларация от ученик и родител (14-17 год), тук

Заявление от родител, тук

Заявление от ученик (18 год), тук

Заявление от ученик и родител (14-17 год), тук

Съобщение

Заповед за обучението от 04.01.2021 г. до следващо нареждане в ОРЕС  в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Заповед за преминаване в ОРЕС за периода от 05.12.2020 г. до 21.12.2020 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Заповед за преминаване в ОРЕС за периода от от 23.11.2020 г. до 04.12.2020 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Заповед за преминаване в ОРЕС, тук

Дневно разписание (организация на учебния ден) при обучение от разстояние в електронна среда на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Първомай, от 23.11.2020 г. – 04.11.2020 г., тук

Съобщение

Ежедневно ще получавате информация за организацията за следващия учебен ден в електронния дневник.

12.11.2020 г.

Уважаеми родители,

Учебният процес за учениците от 1. до 12. клас от 12.11.2020 г. продължава присъствено.  Няма заразени или заболели ученици, педагогически специалисти, служители и работници.

12.11.2020 г.1

Уважаеми родители,

Учебният процес за учениците от 8. до 12. клас продължава от разстояние в електронна среда, а за учениците от 1. до 7. клас – присъствено. Едно дете е под карантина поради контакт със заболял възрастен. Няма заразени или заболели ученици, педагогически специалисти, служители и работници.

6.11.2020 г.

Правила за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ -– гр. Първомай, за учебната 2020 /2021 година в условията на COVID-19,  тук

Уважаеми родители,

Учебният процес в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай, протича при спазване на всички противоепидемични мерки и без наличие на заразени, карантинирани или болни ученици, педагогически специалисти, служители и работници.

29.10.2020 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент в училището ни няма карантинирани, заразени или заболели ученици, педагогически специалисти, работници и служители.

Образователният процес протича при строго спазване на правилата за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в условията на COVID-19.

23.10.2020 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към настоящия момент в училището ни няма карантинирани, заразени или заболели ученици, педагогически специалисти, работници или служители.

16.10.2020 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че учебният процес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ протича при спазване на правилата за осигуряване на безопасна среда за учениците, педагогическите специалисти, служителите и работниците. Към настоящия момент в училището ни няма карантинирани, заразени или заболели участници в образователния процес.

9,10,2020 г.

Уважаеми родители,

Към настоящия момент в СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай, няма карантинирани, заразени или заболели ученици, педагогически специалисти, служители и работници.

2.10.2020 г.

Уважаеми родители,

Oбразователният процес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ протича при добра организация и спазване на правилата  за осигуряване на безопасна среда в условията на извънредната епидемиологична обстановка. До настоящия момент няма установени заразени или заболели ученици и педагогически специалисти. Продължава карантината на детето, което е било в контакт със заразени възрастни.

25,09,2020 г.

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви,че образователният процес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ протича при строго спазване на правилата за опазване на здравето и осигуряване на безопасна среда за учениците във връзка с COVID-19. Към момента само едно дете е поставено под карантина заради контакт с възрастни, но то не е имало достъп до училище от началото на учебната година.

18.09.2020 г.

Правила

Правила за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ през учебната 2020 /2021 година в условията на COVID-19, тук

Съобщение

Във връзка с Писмо № 9105-283/28.08.2020 г. на Министъра на образованието н науката за изпитанията и предизвикателствата през новата учебна 2020/2021 година, необичайна заради промяната на ритъма и нагласите, традициите и отговорностите сред учители, ученици, както и техните родители и в изпълнение на поетите ангажименти към децата и учениците, МОН партнира с държавни институциии неправителствени организации, обединени от обща цел. В тази връзка Ве предоставяме

-линк къв Правила за Безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в нтернет, разработени от ДАЗД с участиета на експерти от „Киберпрестъпност“ към ГлаВна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и с Центъра за безопасен интернет:

http://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

и линк за сваляне на брошурата:

http://we.tl/t-xtLMbGDLcS

-линк към кратък наръчник за родители, разработен от Асоциация „Родители“:

http://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/viw?usp=sharing