Училищен живот

Резултати от олимпиади - общински кръг

Резултати от олимпиадата по химия и опазване на околната среда – общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Резултати от олимпиадата по история и цивилизации – общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Резултати от олимпиадата по география и икономика – общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Резултати от олимпиадата по английски език – общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Резултати от олимпиадата по руски език – общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Резултати от олимпиадата по физика  – общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Резултати от олимпиадата по български език и литература– общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Резултати от олимпиадата по математика  – общински кръг през учебната 2019/2020 година,  тук

Платформата Shkolo

Инструкциите за използване на платформата Shkolo, тук