Обществен съвет

Иновация

Протокол от заседание на педагогическия съвет при СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, тук

Протокол от заседание на Обществения съвет при СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, тук

Протокол №3, тук

Протокол №2, тук

Протокол №1, тук

Заповед за определяне на състава на Обществения съвет, тук

Членове:

Зорница Тодорова
Гергана Колева
Христина Аргирова
Гергана Костадинова
Евелина Йорданова
Ангелина Благоева
Даниела Терзиева
Николай Митков
Лидия Милева

Заседания

21.01.2019 г.
22.02.2019 г.
21.03.2019 г.
19.08.2019 г.
03.09.2019 г.
14.10.2019 г.

Протоколи:

Протокол № 1, тук
Протокол № 2, тук
Протокол № 3, тук
Протокол № 4, тук
Протокол № 5, тук
Протокол № 6, тук
Протокол № 7, тук
Протокол 11, тук
Протокол №12, тук
Протокол №13, тук

 

Отчети

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2018/2019 г., тук

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2017/2018 г., тук

Отчет за дейността на Обществения съвет за 2016/2017 г. , тук