След VII клас

За учебната 2021/2022 година

Съобщение

Свободни места в паралелка със:

 • специалност „Туристическа анимация“, професия „Аниматор в туризма“ – 1.

Заповед за попълване на свободното място, тук

Еднократна помощ

Информация за родителите на деца записани в първи и осми клас в държавно или общинско училище, за отпускане на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на учебната година, тук.

Съобщение

Свободни места в паралелка с:

 • профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 1

Заповед за попълване на свободното място, тук.

Съобщение

В паралелките „Туристическа анимация“, „Софтуерни и хардуерни науки“ и „Икономическо информационно осигуряване“ няма свободни места след втори етап на класиране.

Работно време на комисията за записване на приетите ученици в VIII клас на първи етап за учебната 2021/2022 година

СРЯДА /14.07.2021г./
8.00 ч. – 12.00 ч.
13.00 ч. – 17.00 ч.
ЧЕТВЪРТЪК /15.07.2021г./
8.00 ч. – 12.00 ч.
13.00 ч. – 17.00 ч.
ПЕТЪК /16.07.2021г./
8.00 ч. – 16.00 ч.
МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
УЧИТЕЛСКА СТАЯ - II ЕТАЖ

Съобщение

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2021 – 2022 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, тук

Съобщение

Със Заповед № РД-01-343 от 26.03.2021 г. на началника на РУО – Пловдив е утвърден държавния план-прием в VIII клас в СУ“Проф. д-р Асен златаров“- гр. Първомай на три паралелки:

 • Професия  код 812040 „Аниматор в туризма“,  Специалност код 8120402 „Туристическа анимация“
 • Професия код 482020 „Оператор информационно осигуряване“, Специалност код 4820201 „Икономическо информационно осигуряване“
 • Профил код 80111 „Софтуерни и хардуерни науки“

За учебната 2020/2021 година

Съобщение

Свободни места в паралелка с:

 • профил „Софтуерни и хардуерни науки“, – 9;
 • професия „Аниматор в туризма“, специалност от професия „Туристическа анимация“  – 1;
 • професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност от професия „Икономическо информационно осигуряване“ – 1.

Съобщение

Незаети места за ученици след трето класиране – профил „Софтуерни и хардуерни науки“, – 12.

Незаети места за ученици след трето класиране – професия „Аниматор в туризма“, специалност от професия „Туристическа анимация“ –  2.

Заповед за попълване на незаетите места след трети етап на класиране, тук.

Съобщение

Свободни места за ученици след второ класиране – специалност „Икономическо информационно осигуряване“ – 1, и профил „Софтуерни и хардуерни науки“ – 13.

Заповед за определяне на училищна комисия по приема на ученици в VІІІ клас в паралелки профил „Софтуерни и хардуерни науки“, професия „Аниматор в туризма“, специалност от професия „Туристическа анимация“ и професия „Оператор информационно осигуряване“, специалност от професия „Икономическо информационно осигуряване“, тук

График на дейностите по приемането на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2020 – 2021 година на места по държавен план-прием съгласно Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, тук

Виртуална панорама на професионалното образование и обучение и кариерно ориентиране, РУО – Пловдив, тук

Съобщение

Със Заповед № РД-01-150 от 07.04.2020 г. РУО утвърди държавния ни план-прием на три паралелки:

 • Професия „Аниматор в туризма“,  Специалност „Туристическа анимация“
 • Професия „Оператор информационно осигуряване“, Специалност „Икономическо информационно осигуряване“
 • Профил „Софтуерни и хардуерни науки“