СУ "Проф. д-р Асен Златаров" е училище от нов тип - модерно, конкурентоспособно, училище, в което "Бъдещето се случва тук и сега". В своята 100-годишна история то е съхранило най-доброто от педагогическите практики. Днес то предоставя качествено съвременно образование чрез създаване на ефективна учебна среда. Демонстрира воля и възможности за възприемане на нови подходи. Прилага актуални стратегии, технологии и интерактивни методи. В училището се подготвят мотивирани ученици, които излизат от традиционната класна стая и търсят отговори във виртуалното пространство, за да знаят и могат повече. Насърчава се екипната работа на висококвалифицирани педагогически специалисти, които чрез новите технологии все повече се доближават до дигиталните ученици за постигане на практически ориентирано обучение. Реализират се инициативи, насочени към изграждане на общността "ученик-учител-родител-общество", защото водеща е идеята "Заедно можем повече!".

СУ “Златаров” разполага с добре оборудвани кабинети по различните учебни предмети, компютърни кабинети, интерактивни кабинети, ресурсни кабинети, логопедичен кабинет, библиотека, игротека, столова, фитнес зала, спортен комплекс. В училището работят учители, които познават съвременните тенденции в методиката на обучението по съответните учебни предмети и се стремят да отговорят в максимална степен на нуждите, възможностите и способностите на днешното поколение ученици. Приоритет в работата им е използването на новите технологии в образователния процес. Широко се използват интерактивни бели дъски, интерактивни електронни учебници за учителя и ученика, дигитални приложения за компютър, лаптоп, таблет и смартфон, образователни компютърни платформи и игри. Ученици на СУ „Златаров“ завоюват призови места в регионални, национални и международни инициативи. Училището работи по национални програми и международни проекти.

Наши партньори:

Знанието е сила! Открий над 2000 статии, наръчника, курса и още ресурси за учители и директори.

DigiBooks