Антикорупция и сигнали

Вътрешни правила за прилагане на антикорупционни процедури в СУ“Проф. д-р Асен Златаров“, тук