Достъп до обществена информация

Вътрешни правила за достъпа до обществена информация в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“– гр. Първомай,  тук

Приложение № 1,  тук

Приложение № 2,  тук

Приложение № 3,  тук