Екип

Ръководство

Чавдар Здравчев – директор 

Красимира Дамянова – заместник-директор УД

Светломира Попиванова – заместник-директор УД

Стоянка  Кръстева – заместник-директор АСД

Екип за подкрепа за личностно развитие

Павлина Георгиева – педагогически съветник

Даниела Гавазова – психолог

Марияна Батинкова – логопед

Добринка Драмалиева – ресурсен учител

Добринка Петрова – ресурсен учител

БЕЛ

Анислава Христева

Антонина Бонева

Красимира Хубинова

Пенка Найденова

Елена Георгиева

Нина Вънекова

Чужди езици

Светлана Найдева

Теодора Стоянова

Веселина Танева

Анета Лозева

Дарина Димитрова

Илияна Близнакова

Йорданка Дичева

Радка Муратева

Свитлана Николова

Математика, информатика и ИТ

Гергана Аспарухова

Десислава Благоева

Йорданка Иванова

Йорданка Петкова

Христо Кьосев

Иванка Кертикова

Мария Балинова

Нина Нихтянова-Димова

Станислава Вартанова

Татяна Попова 

Обществени науки и гражданско образование

Деспина Момчилова

Мария Сарова

Мария Стефанова

Георги Иванов

Петя Тенева

Венета Кичукова

Даниел Владиславов

Цветелина Милева 

Природни науки и екология

Виктория Ванчева

Златка Гарова

Мария Илиева

Теодора Янкова

Изкуства

Йорданка Лянгузова

Миглена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Ангел Пелтеков

Иван Атанасов

Йордан Георгиев

Недялка Стефанова

Николай Кръстев

Начално образование

Милена Йорданова

Венче Колева

Таня Ангелова

Дарина Запрянова

Иванка Будова

Елена Николова

Йоана Димова

Милка Делчева

Запрянка Христозова

Нина Ангелова

Станка Ушева

Ганка Вантова

Николина Атанасова

Атанаска Ботева

Антоанета Вергова

Гергана Стойчева

Галя Иванова

Янка Динкова

Светлозара Генова

Веселина Янкова

Красимира Гочева

Минка  Христева

Екатерина  Дичева

Лилия Костова

Севил Маринов

Димитрия Болчинова

Милена Шапкова

Целодневна организация на учебния ден

Ивелина Давчева

Стойчо Стоев

Администрация

Недялка Андреева – главен счетоводител

Деляна Георгиева – домакин

Мария Симеонова – ЗАС

 Дияна Христозова – ЗТС