Екип

Ръководство

Красимира Дамянова – директор 

Светломира Попиванова – заместник-директор УД

Станислава Вартанова – – заместник-директор УД

Стоянка  Кръстева – заместник-директор АСД

Екип за подкрепа за личностно развитие

Павлина Георгиева – педагогически съветник

Даниела Гавазова – психолог

Мариана Батинкова – логопед

Добринка Драмалиева – ресурсен учител

Добринка Петрова – ресурсен учител

БЕЛ

Анислава Христева

Антонина Бонева

Красимира Хубинова

Пенка Найденова

Елена Георгиева

Нина Вънекова

Чужди езици

Анета Лозева

Веселина Танева

Дарина Димитрова

Илияна Близнакова

Теодора Стоянова

Радка Муратева

Свитлана Николова

Кристина Стаменова

Математика, информатика и ИТ

Гергана Аспарухова

Десислава Благоева

Йорданка Иванова

Йорданка Петкова

Наталия Христозова

Христо Кьосев

Иванка Кертикова

Мария Балинова

Методи Етеров

Нина Нихтянова-Димова

Татяна Попова

Теодора Младенова 

Обществени науки и гражданско образование

Деспина Момчилова

Мария Сарова

Мария Стефанова

Георги Иванов

Петя Тенева

Професионална подготовка

Венета Кичукова

Даниел Владиславов

Ирина Герджева

Богомила Димитрова

Природни науки и екология

Виктория Ванчева

Златка Гарова

Ива Мицина

Мария Илиева

Теодора Янкова

Изкуства

Йорданка Лянгузова

Миглена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Ангел Пелтеков

Иван Атанасов

Йордан Георгиев

Недялка Стефанова

Николай Кръстев

Начално образование

Милена Йорданова

Венче Колева

Таня Ангелова

Дарина Запрянова

Иванка Будова

Елена Николова

Йоана Димова

Милка Делчева

Запрянка Христозова

Нина Ангелова

Станка Ушева

Ганка Вантова

Николина Атанасова

Атанаска Ботева

Антоанета Вергова

Гергана Стойчева

Галя Иванова

Янка Динкова

Светлозара Генова

Веселина Янкова

Красимира Гочева

Минка  Христева

Екатерина  Дичева

Лилия Костова

Севил Маринов

Петя Христева

Милена Шапкова

Целодневна организация на учебния ден

Ивелина Давчева

Стойчо Стоев

Кина Шутелева

Администрация

Недялка Андреева – главен счетоводител

Деляна Георгиева – домакин

Мария Симеонова – ЗАС

 Дияна Христозова – ЗТС