Екип

Ръководство

Красимира Дамянова – директор 

Севдалина Йорданова – заместник-директор УД

Стоянка  Иванова – заместник-директор АСД

Екип за подкрепа за личностно развитие

Павлина Георгиева – педагогически съветник

Даниела Гавазова – психолог

Марияна Батинкова – логопед

Добринка Драмалиева – ресурсен учител

БЕЛ

Антонина Бонева

Красимира Хубинова

Диляна Томова

Пенка Найденова

Елена Георгиева

Нина Вънекова

Чужди езици

Светлана Найдева

Теодора Стоянова

Веселина Танева

Анета Лозева

Дарина Димитрова

Малина Карафейзиева

Георги Георгиев

Радка Муратева

Свитлана Николова

Математика, информатика и ИТ

Гергана Аспарухова

Мария Попова

Йорданка Петкова

Христо Кьосев

Татяна Попова

Иванка Кертикова

Нина Нихтянова-Димова

Стефан  Корольов

Станислава Георгиева

Димитър Димитров

Обществени науки и гражданско образование

Деспина Момчилова

Мария Сарова

Георги Иванов

Грета Тодева

Петя Тенева

Венета Кичукова

Природни науки и екология

Златка Гарова

Катя Ганева-Николова

Теодора Янкова

Виктория Ванчева

Изкуства

Йорданка Лянгузова

Миглена Стоева

Физическо възпитание и спорт

Йордан Георгиев

Недялка Стефанова

Ангел Пелтеков

Петър Петров

Иван Атанасов

Начално образование

Милена Йорданова

Петя Христева

Венче Колева

Невенка Чалъкова

Таня Ангелова

Дарина Запрянова

Иванка Будова

Елена Николова

Йоана Димова

Милка Делчева

Румянка Балева

Запрянка Христозова

Нина Ангелова

Станка Ушева

Ганка Вантова

Атанаска Ботева

Антоанета Вергова

Гергана Стойчева

Галя Иванова

Янка Динкова

Жечка Стойчева

Елена Киркова

Нина  Вънекова

Веселина Янкова

Марийка Янчолова

Красимира Гочева

Минка  Христева

Екатерина  Дичева

Лилия Костова

Севил Маринов

Николай Златков

Целодневна организация на учебния ден

Добринка Петрова

Светлозара Генова

Кина Шутелева

Администрация

Недялка Андреева – главен счетоводител

Мария Симеонова – ЗАС

Тянка  Тонева – ЗТС