Олимпиади и състезания

Списък на класираните за национален кръг ученици на олимпиада по ИТ от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай за учебна 2023-2024 година, тук

Списък на класираните за областен кръг ученици на олимпиада по ИТ от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай за учебна 2023-2024 година, тук

Списък на класираните за областен кръг ученици на олимпиада по руски език и техните резултати от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай за учебна 2023-2024 година, тук

Списък на класираните за областен кръг ученици на олимпиада по математика и техните резултати от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай за учебна 2023-2024 година, тук

Списък на класираните за областен кръг ученици на национално състезание по компютърно моделиране и техните резултати от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Първомай за учебна 2023-2024 година, тук