Изпити

НВО

Заповед за организиране и провеждане на националното външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2023 – 2024 година, тук

 1. Дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както следва:

ІV клас

Български език и литература – 27 май 2024 г., начало 10,00 часа

Математика – 28 май 2024 г., начало 10,00 часа

VІІ клас

Български език и литература – 19 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Математика – 21 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 20 юни 2024 г., начало 09,00 часа

Х клас

Български език и литература – 10 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Математика – 12 юни 2024 г., начало 08,00 часа

Чужд език (по желание на ученика) – 11 юни 2024 г.:

 • Писмена част:

– за ниво В1 и В1.1, начало 09,00 часа

за ниво А2, начало 09,30 часа

за ниво А1, начало 10,00 часа

 • Компонент „ Говорене“ – по график, определен от директора на училището в зависимост от нивото.

Информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика) – 14 юни 2024 г., по график в две сесии – от 9,00 и от 14,30 часа

ДЗИ / ЗДИППК

ИНСТРУКТАЖ ЗА ЗРЕЛОСТНИКА, тук

Заповед за организиране и провеждане на държавни зрелостни изпити за учебната 2023 – 2024 година, тук

Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)/до задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) , тук

 1. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва:

Сесия май – юни

 • Задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература – 17 май 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Втори задължителен държавен зрелостен изпит – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.
 • Допълнителни държавни зрелостни изпити по желание на ученика – в периода
  22 май – 31 май 2024 г.
 1. Дати за провеждане на задължителните държавни изпити за придобиване на професионална квалификация, както следва:

Сесия май – юни

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по теория на професията) – 20 май 2024 г., начало 08,30 ч.,
  място: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“

 

 • Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (в частта му по практика на професията) – 22 май 2024 г., начало 08,30 ч.,
  място: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“