Иновация

ОБОБЩЕНА ПРОГРАМА

НАЧАЛЕН ЕТАП

В начален етап учениците ще са усвоят и ще могат да прилагат на практика инструменти за мислене по методиките на Едуард де Боно и Джани Родари, метода „Шест мислещи шапки“, метода „Мозъчна атака“, методи и инструменти за общуване в темите семейство, приятели, поведение на обществени места, изкуството на говоренето и презентирането, умението да се съгласяваш и да не се съгласяваш, как да бъдем интересни и различни, безопасен интернет (киберсигурност), здравословен начин на живот. Учениците ще могат да участват в дискусия и кръгла маса и да формулират и задават въпроси.

Инструментите, методите, конкретните казуси и игри са съобразени с възрастта на учениците.

Инструменти и методи:

Методът „Мозъчна атака“

Инструменти за творческо мислене по методиката на Едуард де Боно

 • Плюс-Минус-Интересно
 • Отчитане на всички фактори
 • Важност и приоритети
 • Намиране на варианти
 • Налична информация-скрита информация
 • Факт и мнение
 • Сравняване, при което се търсят сходства и различия
 • Следствия и резултати
 • Гледната точка на другите
 • Крайни преследвани цели
 • Нагласи
 • Случайна дума

Методът „Шест мислещи шапки“ на Едуард де Боно

Инструменти за творческо мислене по методиката на Джани Родари

Дискусия

Кръгла маса

Формулиране и задаване на въпроси

Теми за модул „Общуване“:

 • Общуване в семейството
 • Общуване с приятели
 • Поведение на обществени места
 • Изкуството на говоренето и презентирането
 • Умението да се съгласяваш и да не се съгласяваш
 • Как да бъдем интересни и различни
 • Безопасен интернет (киберсигурност)
 • Здравословен начин на живот

В процеса на работа ще се провеждат тренинги и игри за мислене, общуване и работа в екип.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

В прогимназиален етап учениците ще са усвоят и ще могат да прилагат на практика инструменти за мислене на Едуард де Боно, метода „Шест мислещи шапки“, метода „Мозъчна атака“, методи и инструменти за общуване в темите семейство, приятели, поведение на обществени места, изкуството на говоренето и презентирането, умението да се съгласяваш и да не се съгласяваш, как да бъдем интересни и различни, умението да обичаш (отношенията между мъжа и жената, безопасен секс), безопасен интернет (киберсигурност), здравословен начин на живот, национални и културни различия. Учениците ще могат да участват в дискусия, кръгла маса и дебат и ще могат да формулират и задават въпроси.

Инструментите, методите, конкретните казуси и игри са съобразени с възрастта на учениците.

Инструменти и методи:

Методът „Мозъчна атака“

Инструменти за творческо мислене по методиката на Едуард де Боно

 • Плюс-Минус-Интересно
 • Отчитане на всички фактори
 • Важност и приоритети
 • Намиране на варианти
 • Налична информация-скрита информация
 • Факт и мнение
 • Сравняване, при което се търсят сходства и различия
 • Следствия и резултати
 • Гледната точка на другите
 • Крайни преследвани цели
 • Нагласи
 • Случайна дума

Методът „Шест мислещи шапки“ на Едуард де Боно

Инструменти за творческо мислене по методиката на Джани Родари

Дискусия

Кръгла маса

Дебат

Формулиране и задаване на въпроси

Теми за модул „Общуване“

 • Общуване в семейството
 • Общуване с приятели
 • Поведение на обществени места
 • Изкуството на говоренето и презентирането
 • Умението да се съгласяваш и да не се съгласяваш
 • Как да бъдем интересни и различни
 • Умението да обичаш (отношението между мъжа и жената, безопасен секс)
 • Безопасен интернет (киберсигурност)
 • Здравословен начин на живот
 • Национални и културни различия

В процеса на работа ще се провеждат тренинги и игри за мислене, общуване и работа в екип.

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

В гимназиален етап учениците ще усвоят и ще могат да прилагат на практика инструменти за мислене на Едуард де Боно, метода „Шест мислещи шапки“, метода „Мозъчна атака“, методи и инструменти за общуване в темите семейство, приятели, умението да обичаш (отношенията между мъжа и жената, безопасен секс), национални и културни различия, поведение на обществени места, изкуството на говоренето и презентирането, как да бъдем добри родители, умението да се съгласяваш и да не се съгласяваш, как да бъдем интересни и различни, гражданска активност, административно обслужване, безопасен интернет (киберсигурност), здравословен начин на живот, бизнес етикет. Учениците ще могат да участват в дискусия, кръгла маса и дебат и ще могат да формулират и задават въпроси.

Инструментите, методите, конкретните казуси и игри ще са съобразени с възрастта на учениците.

Инструменти и методи:

Методът „Мозъчна атака“

Инструменти за творческо мислене по методиката на Едуард де Боно

 • Плюс-Минус-Интересно
 • Отчитане на всички фактори
 • Важност и приоритети
 • Намиране на варианти
 • Налична информация-скрита информация
 • Факт и мнение
 • Сравняване, при което се търсят сходства и различия
 • Следствия и резултати
 • Гледната точка на другите
 • Крайни преследвани цели
 • Нагласи
 • Случайна дума

Методът „Шест мислещи шапки“ на Едуард де Боно

Инструменти за творческо мислене по методиката на Джани Родари

Дискусия

Кръгла маса

Дебат

Формулиране и задаване на въпроси

Теми за модул „Общуване“

 • Общуване в семейството
 • Общуване с приятели
 • Умението да обичаш (отношенията между мъжа и жената, безопасен секс)
 • Национални и културни различия
 • Поведение на обществени места
 • Изкуството на говоренето и презентирането
 • Как да бъдем добри родители
 • Умението да се съгласяваш и да не се съгласяваш
 • Как да бъдем интересни и различни
 • Гражданска активност
 • Административно общуване
 • Безопасен интернет (киберсигурност)
 • Здравословен начин на живот
 • Бизнес етикет

В процеса на работа ще се провеждат тренинги и игри за мислене, общуване и работа в екип.

РЕЗУЛТАТИ ПО ГОДИНИ

В края на първата учебна година учениците ще могат да прилагат на практика следните инструменти и методи за творческо мислене и общуване:

Метода „Мозъчна атака“

Инструменти за творческо мислене по методиката на Едуард де Боно

 • Плюс-Минус-Интересно
 • Отчитане на всички фактори
 • Важност и приоритети
 • Намиране на варианти

Инструменти за творческо мислене по методиката на Джани Родари

Теми за модул „Общуване“

 • Общуване в семейството
 • Общуване с приятели
 • Умението да обичаш – отношенията между мъжа и жената, безопасен секс (гимназиален етап)
 • Национални и културни различия (гимназиален етап)

В процеса на работа ще се провеждат тренинги и игри за мислене, общуване и работа в екип.

В края на втората учебна година учениците ще могат да прилагат на практика следните инструменти и методи за творческо мислене и общуване:

Инструменти за творческо мислене по методиката на Едуард де Боно

 • Налична информация-скрита информация
 • Факт и мнение
 • Сравняване, при което се търсят сходства и различия
 • Следствия и резултати

Дискусия (прогимназиален и гимназиален етап)

Теми за модул „Общуване“:

 • Поведение на обществени места
 • Изкуството на говоренето и презентирането
 • Как да бъдем добри родители (гимназиален етап)

В процеса на работа ще се провеждат тренинги и игри за мислене, общуване и работа в екип.

В края на третата учебна година учениците ще могат да прилагат на практика следните инструменти и методи за творческо мислене и общуване:

Инструменти за творческо мислене по методиката на Едуард де Боно

 • Гледната точка на другите
 • Крайни преследвани цели
 • Нагласи
 • Случайна дума

Дискусия (начален етап)

Кръгла маса (прогимназиален и гимназиален етап)

Теми за модул „Общуване“:

 • Умението да се съгласяваш и да не се съгласяваш
 • Как да бъдем интересни и различни
 • Умението да обичаш – отношенията между мъжа и жената, безопасен секс (прогимназиален етап)
 • Гражданска активност (гимназиален етап)
 • Административно общуване (гимназиален етап)

В процеса на работа ще се провеждат тренинги и игри за мислене, общуване и работа в екип.

В края на четвъртата учебна година учениците ще са усвоили и създали умения за прилагане на практика на следните инструменти и методи за творческо мислене и общуване:

Методът „Шест мислещи шапки“ на Едуард де Боно

Формулиране и задаване на въпроси

Кръгла маса (начален етап)

Дебат (прогимназиален и гимназиален етап)

Теми за модул „Общуване“

 • Безопасен интернет (киберсигурност)
 • Здравословен начин на живот
 • Национални и културни различия (прогимназиален етап)
 • Бизнес етикет (гимназиален етап)

В процеса на работа ще се провеждат тренинги и игри за мислене, общуване и работа в екип.