Квалификационна дейност

Учебна 2022/2023 година

Информация за предстоящи обучения за повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти при СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай 

Тема на обучението: „Основни насоки за организиране и провеждане на образователния процес през учебната година, планиране на дейността“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: от 29.09.2022 г. до 29.09.2022 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Осигуряване на позитивна образователна среда за живот и учене“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: от 27.10.2022 г. до 27.10.2022 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „STEAM – образователен подход за изграждане на умения за изследователска дейност и критично мислене“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: от 21.11.2022 г. до 21.11.2022 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Моделът 1:1, лего роботика и интердисциплинарно обучение“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: от 12.12.2022 г. до 12.12.2022 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Методическа и педагогическа подкрепа на новопостъпили педагогически специалисти“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 15

Тема на обучението: „Ефективни практики за работа на методическите обединения“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: м. януари, 2023 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Иновативни методи за повишаване на мотивацията за учене и развитие в учениците“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: м. февруари, 2023 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Ефективно партньорство между педагогически специалисти и родители“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: м. март, 2023 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Игровизация на образователния процес“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: м. април, 2023 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Формиране на умения за действия при бедствия, аварии и кризисни ситуации“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: м. май, 2023 г.

Начален и краен час: от 18.30 ч. до 20.00 ч.

Наименование на обучителната организация: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Дебатът – интерактивен метод за активизиране на учениците в образователния процес“

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: м. декември, 2022 г.

Начален и краен час: от 10.00 ч. до 18.00 ч.

Наименование на обучителната организация: Център за опит и идеи „Салве“, гр. Пловдив

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81

Тема на обучението: „Как да научим учениците да общуват и работят в екип „

Място на провеждане: СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай

Период на провеждане: по договаряне

Начален и краен час: от 10.00 ч. до 18.00 ч.

Наименование на обучителната организация: Център за опит и идеи „Салве“, гр. Пловдив

Брой педагогически специалисти, заявили желание за участие: 81