Обществен съвет

Протоколи

Протол № 1, тук
Протол № 2, тук
Протол № 3, тук
Протол № 4, тук
Протол № 5, тук
Протол № 6, тук

Покани

Покана за заседание на 13.09.2022 г., тук

Покана за заседание на 15.04.2022 г., тук

Покана за заседание на 17.03.2022 г., тук

Покана за заседание на 12.01.2022 г., тук

Покана за заседание на 8.11.2021 г., тук

Членове:
Зорница Тодорова, Диляна Иванова, Гергана Костадинова, Веселина Запрянова, Лидия Милева, Гергана Колева, Даниела Терзиева, Гергана Колева и Пеньо Запрянов.

Заповед за определяне на състава на Обществения съвет, тук