Самостоятелна форма на обучение

За учебната 2022/2023 година

ЗАПОВЕДИ И ГРАФИЦИ

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, през учебната 2022/2023 година – септемврийска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, през учебната 2022/2023 година – априлска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2022/2023 година – мартенска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, през учебната 2022/2023 година – мартенска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2022/2023 година – февруарска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, през учебната 2022/2023 година – януарска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, през учебната 2022/2023 година – януарска редовна сесия, тук

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, през учебната 2022/2023 година – януарска редовна сесия, тук

График на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“,  учебна 2022/2023 година, тук.

График на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Софтуерни и хардуерни науки“,учебна 2022/2023 година, тук.
 
График на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“,учебна 2022/2023 година, тук.
 
График на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“,учебна 2022/2023 година, тук.
КОНСПЕКТИ
Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“
XI клас

Конспект за изпит по информатика за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по информационни технологии  за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XI клас, разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,,  тук

XII клас

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по руски език за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по гражданско образование за определяне на годишна оценка -XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,  тук

Конспект за изпит по информатика за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по информационни технологии за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“, тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование  за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,,  тук

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XII клас, разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Софтуерни и хардуерни науки“,,  тук

Профил: „Чужди езици““
XI клас

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по руски език за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по гражданско образование за определяне на годишна оценка -XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – XI клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по руски език  за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование  за определяне на годишна оценка – XI клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XI клас, разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Профил: „Чужди езици““
XII клас

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по руски език за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по гражданско образование за определяне на годишна оценка -XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – XII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по руски език  за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“, тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование  за определяне на годишна оценка – XII клас, профилирана подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – XII клас, разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение, профил: „Чужди езици“,  тук