Самостоятелна форма на обучение

За учебната 2023/2024 година

ЗАПОВЕДИ И ГРАФИЦИ

Заповед за провеждане на януарска редовна сесия за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“, учебна 2023/2024 година, тук

График на изпити за определяне на годишна оценка за XI клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“,учебна 2023/2024 година, тук.
 
График на изпити за определяне на годишна оценка за XII клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Чужди езици“,учебна 2023/2024 година, тук.