Самостоятелна форма на обучение 2019/2020 г.

За учебната 2019/2020 година

Съобщение

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в I, II и IV клас , тук

Изменение в графика за провеждане на изпити

График за провеждане на изпити от 12.05.2020 г., тук

Съобщение

За провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети през януарска сесия на учебната 2019/2020 година за ученици на самостоятелна форма на обучение, както следва:

 • 10.01.2020 г. – Технологии и предприемачество, II клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 14.01.2020 г.  – Математика /ООП/,  II клас в каб. 311 от 14:30 часа
 • 15.01.2020 г. – Математика /РП/, II клас в каб. 311 от 14:30 часа
 • 23.01.2020 г. – Физическо възпитание и спорт, II клас във Физкултурен салон от 14:30 часа
 • 28.01.2020 г. – Изобразително изкуство, II клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 10.01.2020 г. – Технологии и предприемачество, IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 14.01.2020 г. – Математика /ООП/,  IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 15.01.2020 г. – Математика /РП/,  IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 23.01.2020 г. – Физическо възпитание и спорт, IV клас във Физкултурен салон от 14:30 часа
 • 28.01.2020 г. – Изобразително изкуство, IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа
 • 30.01.2020 г. – Човекът и природата, IV клас, в каб. 311 от 14:30 часа

Информация за резултатите от изпитите може да бъде получена в стая 213 в срок от три дни след провеждането на съответния изпит.

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за II и IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година през януарска редовна сесия, тук

ГРАФИК

Заповед за определяне на:

 1.  График за провеждане на изпит за определяне на годишна оценка за I клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година;
 2. График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за II клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година;
 3. График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за IV клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2019/2020 година, (тук)

 

КОНСПЕКТИ

IV клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература– общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по английски език  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика  общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка компютърно моделиране общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и обществото– общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и природата -общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по музика– общообразователна подготовка,  самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект  за изпит за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство  общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество  – общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт  – общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература избираеми учебни часове / разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика избираеми учебни часове / разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение- IV клас, тук

II клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – II клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по английски език общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по математика общообразователна подготовка  самостоятелна форма на обучение -II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по околен свят общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по музика общообразователна подготовка  самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение-II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература – избираеми учебни часове / разширена подготовка за самостоятелна форма на обучение- II клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка по математика– разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – II клас, тук

I клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по околен свят – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по музика – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература-разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика – разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук