Самостоятелна форма на обучение 2020/2021 г.

За учебната 2020/2021 година

Съобщение

Заповед за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за VIII, IX, X клас, профил „Предприемачески“, самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 година, юнска изпитна сесия, тук

Съобщение

Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишни оценки за III клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 година през майска редовна сесия, тук

Съобщение

График за провеждане на приравнителни изпити за определяне на годишна оценка за VIII, IX и X клас на ученик записан в Х клас, самостоятелна форма на обучение, профил „Предприемачески“, през учебната 2020/2021 година, тук

Съобщение

           Заповед за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за VIII клас, самостоятелна форма на обучение, спец.“Икономическо информационно осигуряване“, проф. „Оператор информационно осигуряване“ през учебната 2020/2021 година – януарска редовна сесия, тук

Съобщение

            График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка за VIII клас, самостоятелна форма на обучение, спец.“Икономическо информационно осигуряване“, проф. „Оператор информационно осигуряване“, през учебната 2020/2021 година, тук

Съобщение

Заповед за провеждане на януарска редовна сесия за определяне на годишна оценка за III клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021, тук

Съобщение

График за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка по учебни предмети за III клас, самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 година, тук

КОНСПЕКТИ

IX клас

Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по руски език за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по информационни технологии за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по история и цивилизации за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по география и икономика за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по философия за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по физика и астрономия за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по химия и опазване на околната среда за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по здравословни и безопасни условия на труд за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по обща теория на счетоводната отчетност за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по приложни програми с общо предназначение, учебна практика за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по мениджмънт за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по мениджмънт, учебна практика за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по приложен софтуер с общо предназначение за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по приложен софтуер с общо предназначение, учебна практика за определяне на годишна оценка – IX клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

VIII клас

 Конспект за изпит по български език и литература за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по английски език за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по математика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по информационни технологии за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по история и цивилизации за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по география и икономика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по философия за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по биология и здравно образование за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по физика и астрономия за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по предприемачество за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по физическо възпитание и спорт за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по химия и опазване на околната среда за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по делово общуване за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по делово общуване, учебна практика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по бизнес комуникации, учебна практика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по приложен софтуер с общо предназначение за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

Конспект за изпит по приложен софтуер с общо предназначение, учебна практика за определяне на годишна оценка – VIII клас, общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение, специалност: Икономическо информационно осигуряване, професия: Оператор информационно осигуряване, тук

I клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по околен свят – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по музика – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература-разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика – разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по руски език – разширена подготовка самостоятелна форма на обучение – I клас, тук

III клас

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература– общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по английски език  – общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика  общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за определяне на годишна оценка компютърно моделиране общообразователна подготовка самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и обществото– общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по човекът и природата -общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по музика– общообразователна подготовка,  самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект  за изпит за определяне на годишна оценка по изобразително изкуство  общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по технологии и предприемачество  – общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по физическо възпитание и спорт  – общообразователна подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по български език и литература избираеми учебни часове / разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук

Конспект за изпит за определяне на годишна оценка по математика избираеми учебни часове / разширена подготовка, самостоятелна форма на обучение – III клас, тук