Свободни места за ученици

I а, б, в, г – 4 свободни места.
II а, б, в – 1 свободно място.
III а, б, в – 4 свободни места.
IV а, б, в – 10 свободни места.
V а, б, в, г – 10 свободни места.
VI а, б, в, г – 5 свободни места.
VII а, б, в, г – 11 свободни места.
VIII в – 2 свободни места.
IX а – 1 свободно място.
X а – 2 свободни места.
X б – 3 свободни места.
XI а – 1 свободно място
XI б – 8 свободни места.
XI в – 3 свободни места.
XII а – 8 свободни места.
XII б – 3 свободни места.
XII в – 13 свободни места.