Свободни работни места

  1. Учител по биология и ЗО/ЧП. Код НКПД: 23305004, по чл. 68., aл. 1, т. 3.

Документи се приемат от 27.02 до 15:00 часа на 29.02.2024 г. в канцеларията на училището (кабинет 213).