Свободни работни места

  1. Учител, информатика и ИТ по чл. 68, ал. 1, т. 3 (1 работно място).

Документи се приемат от 07.09 до 12:00 часа на 11.09. 2023 г. в канцеларията на училището ( кабинет 213).

       2. Заместник-директор, учебна дейност по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (1 работно място).

       3. Учител, теоретично обучение по чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ (професионално направление „Туризъм“, всички специалност) (1 работно място).

Документи се приемат до 12:00 часа на 08.09.2023 г. в канцеларията на училището (кабинет 213).