Училищни учебни планове

Училищни учебни планове

Училищните учебни планове за I клас, II клас, III клас, IV клас, V клас, VI клас, VII клас, VIII клас, IX клас,  X клас, XI клас и XII клас за учебната 2023/2024 година, са разработени въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната степен на образование.

Училищни учебни планове за Iа клас, Iб клас, Iв клас и Iг клас, тук

Училищни учебни планове за IIа клас, IIб клас и IIв клас, тук

Училищни учебни планове за IIIа клас, IIIб клас и IIIв клас, тук

Училищни учебни планове за IVа клас, IVб клас и IVв клас, тук

Училищни учебни планове за Vа клас, Vб клас, Vв клас и Vг клас, тук

Училищни учебни планове за VIа клас, VIб клас, VIв клас и VIг клас, тук

Училищни учебни планове за VIIа клас, VIIб клас, VIIв и VIIг клас, тук

Училищни учебни планове за VIIIа клас, VIIIб клас и VIIIв клас, тук

Училищни учебни планове за IXа клас, IXб клас и IXв клас, тук

Училищни учебни планове за Xа клас, Xб клас и Xв клас, тук 

Училищни учебни планове за XIа клас, XIб клас и XIв клас, тук

Училищни учебни планове за XIIа клас, XIIб клас и XIIв клас, тук