Олимпиади и състезания

Списък на класирани за участие в областен кръг ученици и техните резултати на Националната олимпиада „Знам и мога“ за  учебната 2022/2023 година, тук

Списък на учениците от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Първомай, класирани за участие в областен кръг на Националната олимпиада по БЕЛ за учебната 2022/2023година, тук

Списък на учениците от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Първомай, класирани за участие в областен кръг на Националната олимпиада по английски език за учебната 2022/2023година, тук

Списък на учениците от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Първомай, класирани за участие в областен кръг на Националната олимпиада по химия и опазване на околната среда за учебната 2022/2023година, тук

Протокол за резултатите на учениците  от СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Първомай, класирани за участие в областен кръг на Националната олимпиада по руски език за учебната 2022/2023година, тук

Резултати на учениците, класирани за областен кръг на ученическите олимпиади през учебната 2022/2023 година, тук