First grade

Компютърно моделиране

Технологиите са изключителнo мощен инструмент, който помага на учениците да развихрят своята креативност, насърчава иновативното мислене на децата. Ние предлагаме да учим децата Ви на дигитални умения от най-ранна възраст, да използваме повече игри, докато преподаваме, защото играта е най-естественият процес за възприемане на новата информация. В часовете по компютърно моделиране първолаците ще разберат, че могат да учат, докато се забавляват, ще се убедят, че “блоковото програмиране” (Minecraft, Frozen и др.) възпитава положително отношение към науката чрез опит, чрез игра.

Интерактивен английски

Днешните ученици са местните жители в света на новите технологии, носителите на техния език. А ние, техните учители, сме дигиталните имигранти. Ето защо не учениците следва да се приспособят към практиките ни на преподаване. Ние сме длъжни да съобразим практиките си на преподаване с особеностите на учениците.

Програмата за обучението е съобразена с различните стилове на учене, с теорията за многото интелигентности и с принципите на диференцираното преподаване. Предвидено е заниманията да се провеждат в интерактивна учебна среда, да бъдат разнообразени с новите технологии и съобразени с възможностите и интересите на първолаците. Една от основните цели е да се допринесе за обогатяване на общата култура, за повишаване на образователните стандарти, за развиване на критическото мислене, емоционалната интелигентност и ценностната система. Изучаването на английски език ще се превърне във вълнуващо и запомнящо се преживяване