Свободни работни места

  1. Чистач по чл. 68., aл. 1, т. 3.

Документи се приемат от 23.01 до 17:00 часа на 25.01.2024 г. в канцеларията на училището (кабинет 213).