COVID-19 И ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

Съобщение

Заповед за обучението от 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Дневно разписание (организация на учебния ден) на СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай при обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС),  тук

Прогимназиален етап
Гимназиален етап

Съобщение

Заповед за обучението  в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай до 13.11.2022 г.,  тук

Заповед за обучението на 14.02.2022 г. до 18.02.2022 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Заповед за обучението на 10.02.2022 г. и на 11.02.2022 г.  в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че към момента под карантина са поставени трима ученици, при които е отчетен положителен резултат от направен PCR тест.

Правила

Актуализирани правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021 /2022 година в условията на  COVID-19, тук

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние, тук

График за дежурство на пазачите и чистачките през първи срок на учебната 2021/2022 година, тук

График и разпределение на учениците от начален етап за хранене в училищната столова, тук

Разпределение на учениците от начален етап за ООФА и ЗИ, тук

Съобщение

Поради необходимост от извършване на тестване на учениците сe извърша следната промяна в седмичното разписние за 10.01.2022 г. (понеделник): часът на класа става първи, а останалите часове се изместват с един назад.

Съобщение

Заповед за възстановяване на присъственото обучение на учениците от І до ХІІ клас в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Първомай, считано от 06.12.2021 г., тук

Съобщение

Възстановяване на присъствения образователен процес за учениците  от V до XII клас в СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров“  

Прилагаме коригирани образци на декларации за съгласие:

Декларация за съгласие за ученици над 14 – годишна възраст, тук

Декларация за съгласие за ученици до 14 – годишна възраст, тук

Декларация за съгласие за ученици със специални образователни потребности, тук

Съобщение

Заповед за ротационно обучение от разстояние в електронна среда за периода 02.12.2021 г. – 15.12 2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай, тук

Съобщение

Актуализирани Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа през учебната 2021/2022 година в условията на COVID-19, тук

Алгоритъм за превключване към обучение в електронна среда от разстояние, тук

График за дежурство на пазачите и чистачките през първи срок на учебната 2021/2022 година, тук

График и разпределение на учениците от начален етап за хранене в училищната столова, тук

Разпределение на учениците от начален етап за ООФА и ЗИ, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че образователният процес в училище протича нармално.

Към момента едно дете е под карантина (контактно с болен) и един педагогически специалист (с положителна проба).

26.11.2021г.

Съобщение

Заповед за обучението от 22.11.2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Заповед за ротационно обучение от разстояние в електронна среда за периода 18.11.2021 г. – 01.12 2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай, тук

 Екипи за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Считано от 16.11.2021 г. в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ се възстановява присъствения учебен процес за учениците от I – IV клас в паралелките с и над 50% писмено декларирано съгласие на родителите за изследване на децата им с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19.

Екипи за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19 в паралелките с писмено декларирано съгласие на родителите, тук

Декларация за съгласие два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, детето  да бъде тествано, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Считано от 09.11.2021 г. образователния процес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се провежда от разстояние в електронна среда.

Заповед за обучението от 09.11.2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай,  тук

Съобщение

Заповед за ротационно обучение от разстояние в електронна среда за периода 08.11-19.11 2021 г. в СУ «Проф. д-р Асен Златаров» – гр. Първомай, тук

Декларация за съгласие два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, детето  да бъде тествано, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента четири деца са под карантина (3 – контактни с болен, 1 – с положителна проба).

02.11.2021 г.

Ограничителни мерки от 21.10.2021 г,, тук

Съобщение

Уважаеми родители,

 Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента шест деца са под карантина (5 – контактни с болен, 1 – с положителна проба).

29.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

 Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента четири деца са под карантина (контактни с болен).

25.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента едно дете е под карантина (контактно с болен).

19.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Уведомяваме ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента няма болни или поставени под карантина деца.

18.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента три деца (едно с положителен резултат и две контактни) са поставени под карантина.

10.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Уважаеми родители, Уведомяваме Ви, че образователният процес в училището ни продължава да протича присъствено. Към момента две деца (едно дете поради положителен резултат от направен тест и едно дете поради контакт с него) са поставени под карантина.

6.10.2021 г.

Съобщение

Уважаеми родители,

Образователният процес за учениците от I до XII клас се реализира без особености. Към момента няма поставени под карантина ученици, педагогически специалисти, служители и работници.

2.10.2021 г.

Правила за организиране и провеждане на образователен процес и за работа на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Първомай, за учебната 2021 /2022 година в условията на Сovid-19, тук