Бюджет и отчети

Касов отчет

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС за периода от 01.01.2024 г. до 31.03.2024 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2024 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС за периода от 01.01.2023 г. до 31.12.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС за периода от 01.01.2023 г. до 30.09.2023 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС за периода от 01.01.2023 г. до 30.06.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2023 г. до 31.03.2023 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – ДЕС за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2022 г. до 30.09.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2022 г. до 30.06.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2022 г. до 31.03.2022 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2022 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2021 г., тук

Касов отчет 31.03.2021 г., тук