Бюджет и отчети

Касов отчет

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2021 г. до 30.09.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2021 г., тук

Касов отчет 31.03.2021 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз – КСФ за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г., тук

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета за периода от 01.01.2020 г. до 30.09.2020 г., тук

Касов отчет 30.06.2020 г., тук

Касов отчет 31.03.2020 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2020 г., тук

Касов отчет 31.12.2019 г., тук

Касов отчет 30.09.2019 г., тук

Касов отчет 30.06.2019 г., тук

Касов отчет 31.03.2019 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2019 г., тук

Касов отчет 31.12.2018 г.,тук

Касов отчет 30.09.2018 г., тук

Касов отчет 30.06.2018 г., тук

Касов отчет 31.03.2018 г., тук

Начален бюджет на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. Първомай за 2018 г., тук