Училищен живот

По време на пролетната ваканция десетокласници с ръководител г-жа Радка Муратева посетиха Италия – Падуа, Болоня, Равена, Гардаленд, Венеция.

През пролетната ваканция ученици от гимназиален етап с ръководители г-жа Веселина Танева, г-жа Пенка Найденова,  г-жа Анета Лозева и г-н Георги Иванов посетиха Прага, Дрезден и Виена – уникално съчетание от история и модернизъм.

Празник на буквите Учениците от Iа, Iб и Iв клас вече са грамотни.

„Час по родолюбие“ с Веселина Дичева и Селена Манолова от  Ха клас и г-жа Деспина Момчилова, учител по философия. 

Учениците от II б клас участваха в състезание под надслов „Аз обичам България и родния език“ със съдействието на г-жа Анислава Христева, учител по български език и литература. Четоха исторически текстове, отговаряха на въпроси и изработиха малка книжка посветена на 3-ти март.

Учениците от II б клас участваха в състезание под надслов "Аз обичам България и родния език" със съдействието на г-жа Анислава Христева, учител по български език и литература. Четоха исторически текстове, отговаряха на въпроси и изработиха малка книжка посветена на 3-ти март.
Футболна среща по НП "Заедно в изкуствата и в спорта", Модул 2: Спорт, за отборът на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Първомай, с учител Ангел Пелтеков.
Награждаване на ученици, участвали в състезание по руски език "Млад преводач" по случай патронния празник на училището.
Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза в училище
150 години безсмъртие "Поклон, Апостоле!" Учениците от IVа клас показаха знания за живота и делото на Васил Левски чрез интердисциплинарен работен лист!
Ден на ученическото самоуправление
Празничен концерт по случай 138 години от рождението на Асен Златаров.
Бунтът на цифрите, представен от второкласниците на г-жа Дарина Запрянова и г-жа Светлозара Генова!

Бунтът на цифрите, представен от второкласниците на г-жа Дарина Запрянова и г-жа Светлозара Генова!

Националните ни победители в категория STEM технологии в VI конкурс "STEM науки в България".
Благотворителна кампания "От хора за хора", реализирана с подкрепата на хора с големи сърца.
Коледно настроение

Коледен волейболен турнир по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“ и „Занимания по интереси“ се проведе днес в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ с ученици от VII до XII клас в 6 отбора. Всички проявиха спортен дух, характер и желание за победа. 

Четвъртокласници показаха отлични знания в „Математическо състезание с приятели“. Учениците освен, че решаваха задачи се и забавляваха.

Съберете 30 играчки за украсата на елхата. Играта се играе на компютър, като придвижваме елфа с клавишите лява стрелка и дясна стрелка. Весели празници!

Играта е изработена в  занимания по интереси с групата „Дигитални нинджи“, IV клас.

Тренинг "Приятелство" с учениците от IVв клас и педагогическия съветник Упражнение "Пожелания" за повишаване нивото на сближаване и намаляване нивото на вътрешно напрежение Упражнение "Разговор без думи" за развитие на невербални комуникативни умения и изразни средства

Социално-психологичен тренинг с петокласници и педагогическия съветник на училището Упражнение 1: Релаксация, увеличаваща концентрацията. Упражнение 2: Емоционална саморефлексия "Емоциите в тялото ми".

Благотворителен концерт "Доброто в теб" с участието на над 130 златаровци, посветен на 16 ноември - Международен ден на толерантността.

Четвъртокласниците от СУ "Проф. д-р Асен Златаров" с любезното съдействие на РУ - Първомай отбелязаха Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП. С изработените от тях плакати и рисунки върху пътното платно, учениците призоваха всички шофьори да бъдат по-отговорни към човешкия живот, спазвайки правилата за БДП.

Първа екскурзия по НП "Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда", модул "Културните институции като образователна среда" с учениците от IIIа, IIIб и IIIв клас при СУ,, Проф. д-р Асен Златаров "гр. Първомай.

Учениците от IIIв клас заедно със своите родители и учители г-жа Атанаска Ботева и г-жа Екатерина Дичева, посетиха Средновековен манастир "Свети Йоан Предтеча" в гр. Кърджали.

С много емоции и добро настроение второкласници на екскурзия в Стара Загора.

Учениците от IIв клас заедно със своите учители посетиха Районно управление на полицията в гр. Първомай и се запознаха с професията на полицая. Полицай - професия, избрана от силните и смелите! Благодарим за незабравимото преживяване!

Семейството е най-голямата ценност в живота на човека. Учениците от IIб клас с учители г-жа Венче Колева и г-жа Таня Ангелова, проучиха родовете си и създадоха с помощта на родителите си своето родословно дърво.

Златната и благодатна есен е при учениците от IIIа клас с учители г-жа Елена Николова и г-жа Минка Христева.

Гражданско образование и патриотично възпитание на петокласници в час по творческо мислене и общуване с учители г-жа Десислава Благоева и г-жа Павлина Георгиева. Факултативният учебен час се проведе със съдействието на Общинска администрация - гр. Първомай.

Работа по групи, решаване на казус и дискусия в днешния час за развитие на дигитални умения с учениците от IVа клас и г-жа Павлина Георгиева, педагогически съветник в училището.

Разговор на учениците от IIв клас с педагогическия съветник г-жа Павлина Георгиева на тема "Отвъд външността" - дали красотата на един човек се свежда до външния му вид; какво означава да допринасяш за вътрешната си красота.

Шестокласници заедно със своите учители по творческо мислене и общуване г-жа Петя Тенева и г-жа Павлина Георгиева, гостуваха в Образцово "Народно читалище Св. Св. Кирил и Методий - 1894г. - гр. Първомай", като проведоха съвместен урок за прилагане на инструменти за мислене на Едуард де Боно.

Учениците от четвъртите класове на СУ "Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Първомай, се пренесоха в епохата на Възраждането из калдъръмените улици на едно от най-значимите за българската история градчета - Копривщица. Посетиха и Панагюрище – градът, пазещ спомена от Априлското въстание и героите му.

Изложба "Златна есен" Вдъхновени от красивите есенни багри, учениците от четвъртите класове със съдействието на своите учители и родители изработиха изделия от естествени материали.

В магията на Работилничката за сапуни на IIIв клас с учители г-жа Атанаска Ботева и г-жа Екатерина Дичева и с любезното съдействие на Ателие "Красива".

Учениците от IVг с учители г-жа Запрянка Христозова и г-жа Нина Ангелова посетиха Пощенска станция - гр. Първомай. Поводът бе Световният ден на пощите - 9 октомври. В рамките на открития урок по темата "Пътя на писмото" учениците получиха отговор на въпросите какво е писмо, марка, датно клеймо, пощенски код, как се адресира, къде се поставя пощенска марка. Благодарим за вниманието, гостоприемството и вкусната почерка!

Успешно завършено обучение на учениците от първи клас за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда, Дейност 2, Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на криза".

Есенни занимания по интереси в Iв клас с учители г-жа Антоанета Вергова и Ганка Вантова - моделиране с природни материали.

Учениците от Iб клас заедно със своите учители г-жа Гергана Стойчева и г-жа Димитрия Болчинова, изработиха охлювчета с много старание.

Тренинг с учениците от Iа клас, проведен от г-жа Павлина Георгиева, педагогически съветник Релаксиращо упражнение "Комплименти"; Техника "Разговор без думи" - развиване на невербални комуникативни умения и изразни средства, активиращи комуникацията.

Учениците от Iа клас заедно със своите учители г-жа Красимира Гочева и г-жа Лилия Костова, изработиха красиви есенни цветя.

С помощта на Мечо и Медунка за нас, учениците от IIв клас, математиката стана приятна, интересна и лесна! Открит урок по математика "Математическите приключения на Мечо и Медунка" - Мога да събирам и изваждам числата до 100 без преминаване, реализиран от г-жа Дарина Запрянова.

В час по ,,Творческо мислене и общуване" учениците от IIв клас със съдействието на своите учители г-жа Светлозара Генова и г-жа Дарина Запрянова, откриха най-добрата рецепта на всички времена за един прекрасен ден!

,,На градинската врата чукна жълта есента. И Септември й отвори, па й весело говори: Гостенко, добре дошла! Заповядай, влез, ела!...,, Златна есен с учениците от IIв клас и учители г-жа Светлозара Генова и г-жа Дарина Запрянова! 🍂🍁🏵️🌰🌶️🌽

По случай 1 октомври - Световен ден на музиката, учениците от групите в ЦОУД - прогимназиален етап с учители г-жа Ивелина Давчева и г-н Стойчо Стоев, се запознаха с музикалния инструмент кларинет и решаваха музикални загадки - подреждане на известни мисли за музиката.

Отбелязване Европейския ден на спорта в училище под надслов “Зелено образование чрез спорт”.

Назад във времето ... Екскурзия на шестокласници в града-музей Копривщица и посещение на Исторически музей Панагюрище.

Обучения на родители по НП "Заедно за всяко дете", Модул 2 "Добри практики за взаимодействие с родителите на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст"

Откриване на новата учебна 2022/2023 година

Приемът за безплатните ИТ обучения за ученици на Училищна Телерик Академия в Първомай е отворен

Ученици от 5-7 клас и 12 клас могат да кандидатстват онлайн до 2 октомври

Първомай, 1 септември 2022 г. Училищна Телерик Академия – най-мащабната безплатна ИТ инициатива за ученици от 3-ти до 12-ти клас, обяви нов прием за школите си през учебната 2022/2023 година. Над 2900 деца и младежи в 3-12 клас ще имат възможност да се обучават безплатно на програмиране и дигитални технологии в 140 школи в 47 населени места. От кандидатите не се изискват предварителни познания в областта на технологиите. Кандидатстването е отворено онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия до 2 октомври.

Обученията ще се провеждат в рамките на 72 часа през учебната година, започвайки от края на октомври, а форматът им (онлайн или присъствен) ще бъде съобразен с препоръките на здравните органи. Програмата в гр. Първомай се реализира в сътрудничество със СУ „Проф. Д-р Асен Златаров“ и с подкрепата на Бианор.

„Живеем във времена, в които дигиталните умения стават все по-важни за успеха на всеки ученик. Вярвам, че за всички нас бъдещата успешна реализация на децата е от изключително значение. Щастлив съм, че нашите школи са трамплин към постигането на равен достъп до технологично обучение на ученици от цяла България и в програмите ни им показваме необятния свят на програмирането и дигиталните технологии. За тази цел, и през учебната 2022/2023 година разширяваме мащаба до 140 школи в 47 населени места“, коментира Петър Шарков, изпълнителен директор на Училищна Телерик Академия.

Кандидатстване и приемен тест

Процесът на кандидатстване става онлайн през сайта на Училищна Телерик Академия и включва попълване на форма за кандидатстване, както и приемен тест, който трябва да се попълни до 2 октомври. 

Ново разпределение на програми по възрастови групи

От тази учебна година, обученията за 12 клас ще се провеждат само в онлайн формат и ученици от цялата страна могат да кандидатстват за една от три програми – „Дигитални науки“, „Разработка на игри“ и „Уеб програмиране“.

Обученията за 5-7 клас развиват ключови дигитални умения, а учениците могат да се запишат в програма „Разработка на игри“.

Повече информация за програмите може да бъде намерена на сайта на Училищна Телерик Академия.

Празник на буквите

Първокласниците ни вече са грамотни!
Поздравления за учителите М. Делчева и Й. Димова, Венче Колева и Таня Ангелова, Светлозара Генова и Дарина Запрянова.

Световния ден на поезията

Учениците от IIIв клас с учител г-жа В. Янкова отбелязаха Световния ден на поезията. Римуваха думи, откриваха рими в произведения за пролетта на български автори и се опитаха да творят.

Областен кръг на НОИТ

Иван Димитров и Веселин Тенев от Xб клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, и Деница Рашкова и Здравко Христов от XIIб клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“, защитиха достойно името на училището ни по време на провелия се на 17 март областен кръг на Националната олимпиада по информационни технологии. Успех, деца!

Час по английски език

Учениците от VIIIа клас, специалност „Туристическа анимация“ с интензивно изучаване на английски език, се запознаха с националния празник на Ирландия. Денят на Свети Патрик се отбелязва на 17 март в чест на светеца покровител на страната.
 Учител по английски език на учениците е г-жа В. Танева.

Националното състезание по руски език за зрелостници “Я знаток русского языка”

Отлични оценки за Станимира Кисова, Елина Батинкова и Виктория Иванова на Националното състезание по руски език за зрелостници “Я знаток русского языка”, организирано от ПУ “Паисий Хилендарски”! Учител по руски език на учениците е г-жа Р. Муратева.

НП "Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот"

Учениците от II.в клас с учители А. Ботева и Е. Дичева с иновативен урок по НП „Участвай и променяй-родителят, активен партньор в училищния живот“.

Международният ден на числото 3,14

По случай 14 Март-Международният ден на числото 3,14 (Пи), учениците от СУ „Проф.  д-р Асен Златаров“, отбелязаха празника с много интересни идеи.

За 12-та поредна година СУ "Златаров" участва в състезанието Spelling Bee

Константин Николов (VIб) и Ивайло Динков (Vб) са класиралите се на първо и второ място в училищния кръг на състезанието Spelling Bee, което се проведе на 01.03.2022 г. И двамата ученици имат право да участват на регионалното състезание, което ще се проведе на 26 март, 2022 г.
Константин Николов печели училищния кръг за втора поредна година. 
Г-жа Лозева (организатор и координатор на състезанието в училище) сподели, че е впечатлена от упоритата работа и прекрасното представяне на всички „пчелички“.

"Политическия живот в България в периода 1918-1923 г.

Учениците от VIIв клас, „потънали“ в темата за „Политическия живот в България в периода 1918-1923 г.“. Съчетават дигитални технологии и традиционни подходи – след работа с електронни ресурси, извличат факти от научен текст и исторически изображения, развиват умения за критично мислене, ситематизиране на информация, отделяне на важно от второстепенно, откриване на ключови понятия и изрази, за работа в малка група и създават нов продукт – работен лист, тип постер, който на втори етап ще бъде допълнен с подходящи изображения.

3-ти март

Учениците от IIа клас отбелязаха Деня на свободата с игри и предизвикателства. Гостуваха им г-жа Д. Момчилова, старши учител по история и цивилизации и г-жа Д. Петрова с ученици от ЦОУД.

Ден на розовата фланелка

Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза и насилието, наричан още Ден на розовата фланелка. 

Коледен благотворителен базар 2021 г.

Със събраните средства бяха закупени три телевизора и дарени на възрастните хора от ДПЛФУ в с. Езерово.

Доброволци от БМЧК зарадваха деца, лежащи в Детско отделение на МБАЛ Първомай с подаръци за Коледа. 

Будители народни

Читалищни дейци гостуваха на учениците от 1б клас с учители Венче Колева и Таня Ангелова и проведоха съвместен урок на тема „Будители народни“, посветен на 1 ноември, Ден на народните будители.

Дни на сини кариери

Ученици от 9в клас участваха в петото издание на „Дни на сини кариери“, провело се в периода 01-03 декември 2021 г.

"Dance party" - събития в Европейската седмица на програмирането CoodWeek

Ученици от 12б клас, профил Софтуерни и хардуерни науки с класен ръководител и учител по ИТ г-жа Татяна Попова, представиха пред ученици от начален етап най-популярните езици на визуалното програмиране.

НП "Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот"

Посещение на библиотеката и детски отдел в ОНЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ и среща с родители на ученици от начален етап по НП „Участвай и променяй- родителят, активен партньор в училищния живот“.

Младежка музикална среща 2021г

Ученици от СУ „Златаров“ с отличие (грамота и статуетка) на второто издание на Младежка музикална среща 2021г. в гр. Свиленград. Музикален ръководител – г-н Севил Маринов. 

Международен ден на туризма

Ученици от 9а клас, специалност „Туристическа анимация“ отбелязват 27 септември – Международен ден на туризма.

Модул "Културните институции като образователна среда"

Посещение на Етнографски музей Етър с ученици от прогимназиален етап по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Културните институции като образователна среда“.

"Дни на безопасността на ROADPOL" в Европейската седмица на мобилността 16-22.09.2021г.

Четвъртокласници в инициативата за намаляване на загиналите при пътно- транспортни произшествия с посланието на кампанията „Лесно е да спасиш живот! Просто спазвай правилата!“.

Откриване на новата учебна 2021/2022 година.