След VII клас

За учебната 2023/2024 година

Заповед за определяне на график на дейностите по приемане на ученици в VIII клас след четвърти етап на класиране, тук

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай, разполага с две незаети места в специалност “Икономическо информационно осигуряване”, професия “Организатор информационно осигуряване” и с едно незаето място в специалност „Електронна търговия“, професия “Организатор интернет приложения“ след четвърти етап на класиране.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай, разполага с две незаети места в специалност “Икономическо информационно осигуряване”, професия “Организатор информационно осигуряване” и с едно незаето място в специалност „Електронна търговия“, професия “Организатор интернет приложения“ след трети етап на класиране.

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай, разполага с две незаети места след втори етап на класиране в специалност “Икономическо информационно осигуряване”, професия “Организатор информационно осигуряване” и едно незаето място в специалност „Електронна търговия“, професия  “Организатор интернет приложения“.  

Със Заповед № РД-01-196 от 28.04.2023 г. на началника на РУО – Пловдив, е утвърден следния държавен план-прием в VIII клас в СУ “Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Първомай:

  1. Професия “Аниматор в туризма“, специалност “Туристическа анимация“, интензивно изучаване на английски език;
  2. Професия “Организатор интернет приложения”, специалност “Електронна търговия”, интензивно изучаване на английски език;
  3. Професия “Оператор информационно осигуряване“, специалност “Икономическо информационно осигуряване”, без интензивно и без разширено изучаване на английски език.

График на дейностите по приемането на ученици след основно образование на места по държавен план-прием за учебната 2023 – 2024 година, тук

Място и час на приемане на документите:
Учителска стая, II етаж, от 8:00 до 17:00 часа.

За учебната 2022/2023 година

СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай, разполага с две незаети места след втори етап на класиране в специалност “Икономическо информационно осигуряване”, професия “Организатор информационно осигуряване”.

Записването на учениците, приети на втори етап на класиране, ще се извършва на 21.07.2022 г. и на 22.07.2022 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч. в учителската стая на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай.

Записването на учениците, приети на първи етап на класиране, ще се извършва от 13.07.2022 г. до 15.07.2022 г. от 8.00 ч. до 17.00 ч. в учителската стая на СУ “Проф. д-р Асен Златаров” – Първомай.

Със Заповед № РД-01-179 от 25.03.2022 г. на началника на РУО – Пловдив, е утвърден следния държавен план-прием в VIII клас в СУ “Проф. д-р Асен Златаров“- гр. Първомай:

  1.  Професия “Аниматор в туризма“, специалност “Туристическа анимация“, интензивно изучаване на английски език;
  2. Професия “Организатор интернет приложения”, специалност “Електронна търговия”, интензивно изучаване на английски език;
  3. Професия “Оператор информационно осигуряване“, специалност “Икономическо информационно осигуряване”, без интензивно и без разширено изучаване на английски език.

График на дейностите по приемането на ученици след основно образование на места по държавен план-прием за учебната 2022 – 2023 година, тук

МЯСТО НА ПРИЕМАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ
УЧИТЕЛСКА СТАЯ - II ЕТАЖ